موضوع: اخبار

شناسایی 30 هزار و 74 بیمار مبتلا به ایدز

شناسایی 30 هزار و 74 بیمار مبتلا به ایدز

رئیس سازمان بهزیستی: آمار مبتلایان بیماری ایدز شناسایی شده در کشور 30 هزار و 74 نفر است که از 8 هزار نفر از این تعداد حمایت اجتماعی، روانی، توانمندسازی و اشتغال می شود. انوشیروان محسنی بندپی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: باید همه نهادهای مسئول با هم افزایی و هماهنگی هر چه بیشتر به گونه ای عمل کنیم که تعداد افراد بیشتری از این مبتلایان تحت پوشش حمایت های اجتماعی قرار گیرند. 

وی بر کنترل هر چه بیشتر در زندان ها تاکید کرد و گفت: سازمان بهزیستی متعهد است که همه کودکان و زنان سرپرست خانوار مبتلا به این بیماری را تحت پوشش قرار دهد و وزارت بهداشت هم برای درمان این بیماران اقدامات قابل توجهی می کند. رئیس سازمان بهزیستی بر نقش سازمان های مردم نهاد در کنترل و پیشگیری از این بیماری تاکید کرد و افزود: ما باید در سال 95 به گونه ای برنامه ریزی کنیم که همه این 30 هزار نفر مبتلا حمایت شوند و باید با ارتقاء توانمندی های اجتماعی و روانی این افراد کاری کنیم که رنج ناشی از بیماری آنها به حداقل برسد.  محسنی بندپی گفت: ما در همین ارتباط همه سازمان های مردم نهاد را به مشارکت دعوت می کنیم و آنها را به هیچ وجه رقیب خود نمی دانیم.