موضوع: اخبار

ضریب ابتلا به ایدز ایدز از طریق خون و فرآورده های آن در حد صفر است

ضریب ابتلا به ایدز ایدز از طریق خون و فرآورده های آن در حد صفر است

سرپرست دفتر برنامه ریزی جذب و نگهداری اهدا كنندگان سازمان انتقال خون گفت: ضریب ابتلا به ایدز از طریق خون و فرآورده های خونی در حد صفر است. به گزارش روز یكشنبه ایرنا از سازمان انتقال خون، عباس صداقت افزود: این سازمان مسئولیت تست (آزمایش) های تائیدی ایدز (HIV) و هپاتیت را برای برنامه های كشوری به خوبی عهده دارشده و این تلاش و موفقیت بارها توسط نهادهای متولی و سازمان جهانی بهداشت و برنامه جهانی ایدز مورد تقدیر قرار گرفته است.

وی خاطر نشان كرد: تداوم اهدای خون مستمر، ترغیب اهدا كنندگان برای اهدای آگاهانه و دور از پاداش و تامین خون و فرآورده های درمانی صد درصد سالم و كافی در سرلوحه كار دفتر برنامه ریزی جذب و نگهداری اهدا كنندگان سازمان انتقال خون قرار دارد. صداقت خودكفایی در امر اهدای خون را در 9 قطب كشور از دیگر برنامه های این دفتر خواند و افزود: باید این خودكفایی ما را از فراخوان های اهدای خون در تمامی استان های كشور بی نیاز كند.

وی با اشاره به رویكرد سازمان انتقال خون در خصوص ارتقای كیفی خون و فرآورده های درمانی گفت: یكی از برنامه های سال 95 این سازمان ارتقای اهدای خون بانوان است. وی افزود: بانوان، نیمی از جمعیت كشور به شمار می آیند كه به تجربه ثابت شده است خود مراقبتی بیشتری دارند و در تربیت خانواده موثرترند؛ بدین ترتیب جلب مشاركت زنان در اهدای خون و ترویج این فرهنگ در میان آنان از اولویت های كاری این سال است.

سرپرست دفتر برنامه ریزی جذب و نگهداری اهدا كنندگان سازمان انتقال خون با اشاره به ساماندهی اهدا كنندگان بار اول و فرهنگ سازی برای خود مراقبتی و استمرار یافتن این اهدا كنندگان گفت: افزایش مشاركت جوانان برای ترویج اهدای خون آگاهانه از اولویت های سال 95این سازمان است. در زمان حاضر حدود 30 هزار مبتلا به ویروس ایدز شناسایی شده اند كه بر آورد می شود چهار برابر این شمار در كشور دارای اچ آی وی مثبت هستند كه شناسایی نشده اند و تاكنون نیز حدود هفت هزار تن از مبتلایان فوت شده اند. نخستین مورد مبتلا به ایدز در ایران در سال 1365 گزارش شد.