خطر ابتلا به ا چ آی وی با استفاده از مواد محرك آمفتامینی

خطر ابتلا به ا چ آی وی با استفاده از مواد محرك آمفتامینی

یافته های مختلفی در رابطه با ارتباط تزریق مواد محرک آمفتامینی و ابتلا به عفونت اچ آی وی وجود دارد که تا حد زیادی به علت همزمانی رفتارهای جنسی پرخطر و تزریق مشترک، در میان کاربران است. این وابستگی به عوامل مختلفی مرتبط است، از جمله اینکه شیوع اج آی وی در میان افراد جمعیت عمومی مناطقی که مصرف کنندگان مواد محرک آمفتامینی در آن جا زندگی می کنند، بالاتر است همچنین به ویژگیها و رفتار مصرف کنندگان مرتبط است نظیر مصرف مشترک وسایل تزریق و استفاده از مواد محرک آمفتامینی به قصد خوش گذرانی.

در بعضی از گروه های خاص مانند مردانی که با مردان دیگر ارتباط جنسی دارند و افراد هتروسکسوال (افرادی که با غیر هم جنس ارتباط جنسی دارند)، استفاده از مواد محرک آمفتامینی در هنگام انجام رفتار پرخطر جنسی به یک فرهنگ و باور رایج تبدیل شده است. شواهد نشان می دهد که میزان عفونت های آمیزشی در مصرف کنندگان مواد محرک آمفتامینی بیشتر است. شاید این ارتباط به این علت باشد که مصرف مت آمفتامین شدت رابطه جنسی را به طور کاذب افزایش می دهد. ذکر این نکته ضروری است که استفاده درازمدت مت آمفتامین به خصوص در مردان، باعث کاهش عملکرد جنسی می شود.

استفاده از مت آمفتامین و همین طور ابتلای به اچ آی وی، باعث ایجاد تغییرات شیمیایی در مغز شده که این تغییرات میتواند با اختلال در عملکرد شناختی فرد همراه شود. به نظر می رسد ابتلا به اچ آی وی اگر با مصرف همزمان مت آمفتامین همراه شود باعث اختلال بیشتری در فرد می شود تا زمانی که هر یک از این دو مورد به تنهایی وجود داشته باشد. تحقیقات نشان داده است که استفاده از مت آمفتامین در افراد مبتلا به اج آی وی، می تواند باعث افزایش بار ویروسی (اچ آی وی) شود. این افزایش بار ویروسی حتی در میان کسانی که درمان ضد رتروویروسی دریافت می کنند نیز دیده شده است.

همچنین مطالعات نشان داده است که استفاده از مت آمفتامین باعث کاهش پایبندی افراد مبتلا به ایدز به مصرف داروهای شان می شود به خصوص اگر مت آمفتامین به قصد خوشگذرانی مصرف شود. به علت مصرف گسترده مواد محرک آمفتامینی، وابستگی به آن شایع تر از وابستگی به ترکیب کوکایین و هرویین است و پایان دادن این وابستگی می تواند به همان سختی خاتمه دادن به وابستگی مصرف کوکایین و هرویین باشد. در هر صورت همه کاربران مواد محرک آمفتامینی چه وابسته و چه غیر وابسته، چه مصرف کننده دایمی و چه مصرف کننده تفریحی در معرض طیفی از آسیب ها و عوارض خواهند بود.