فراخوان جشنواره بین المللی پوستر روبان قرمز

فراخوان جشنواره بین المللی پوستر روبان قرمز

فراخوان جشنواره بین المللی پوستر روبان قرمز منتشر شد. در بیانیه‌ی این فراخوان آمده است:

ایدز بیماری ای است که در سال های پایانی قرن بیستم گربانگیر بشریت شد. در حال حاضر در کشورمان طبق بر آورد های رسمی بیش از 100 هزار نفر مبتلا به HIV وجود دارد که تا کنون نزدیک به 30 هزار نفر از این افراد شناسایی شده اند. در صورتی که فرد اچ آی وی مثبت در مراحل ابتدایی متوجه وجود ویروس در خون خود شود و تحت درمان قرار گیرد، می تواند زندگی ای با کیفیت و کمیت مشابه سایر افراد جامعه داشته باشد، می تواند ازدواج کند و با دریافت درمان به موقع فرزند غیر مبتلا به دنیا آورد، این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه نسبت به این مطلب (و بسیاری از حقایق مربوط به این بیماری) نا آگاه بوده و نه تنها نسبت به  افراد مبتلا  انگ و تبعیض قائل می شوند بلکه خود نیز در صورت داشتن رفتار پر خطر به دلیل ترس غیر واقعی و باور های اشتباه جهت آزمایش مراجعه نمی کنند. در این راستا با مشارکت سازمان های مردم نهاد و با نظارت فنی دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز  UNAIDS و هنرمندان و فعالان اجتماعی در تدارک جشنواره ای در خور چنین موضوع مهمی هستیم، تا گامی موثر در جهت به صفر رساندن HIV/ AIDS برداریم. 

موضوعات:

1: تشخیص و درمان به موقع، بهبود کیفیت زندگی

2: تشخیص و درمان به موقع، پایان همه گیری ایدز

3: در صورت رفتار پر خطر، آزمایش به موقع، درمان به موقع

4: آزمایش به موقع مادر باردار، درمان به موقع مادر مبتلا، تولد نوزاد غیر مبتلا

5: به سرعت به سوی پایان ایدز

6: من هم آزمایش (اچ آی وی) می دهم.

مقررات: موضوع و درون مایه‌ی آثار باید نمایانگر موضوعات فوق الذکر باشد. تکنیک و شیوه اجرای آثار آزاد می‌باشد. هرشرکت کننده مجاز است هر تعداد اثر دلخواه به شرط تطابق با شرایط جشنواره ارسال نماید.

تقویم فراخوان: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه: تا 10 اسفند ماه 1394 زمان برگزاری نمایشگاه: نیمه دوم اسفند ماه 1394