گزارش همایش و نمایشگاه استانی پیشگیری از ایدز اصفهان

گزارش همایش و نمایشگاه استانی پیشگیری از ایدز اصفهان

به مناسبت هفته اطلاع رسانی ایدز همایش و نمایشگاه استانی پیشگیری از ایدز در سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. در این همایش که با حضور اعضاء گروه های همیار و پایگاه های سلامت روان، تیم های اجتماع محور محله، خیرین استان، معاونین و كارشناسان سازمان بهزیستی و معاونین و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، مركز بهداشت استان و مسئولین استانی برگزار شد، موضوعات زیر بیان گردید:

راه پیش رو در كنترل بیماری ایدز (آقای دكتر اصغری ریاست دانشگاه)- مشاركت ملی در برنامه كنترل ایدز (آقای عقدایی معاون سیاسی امنیتی استانداری)، تجربه مقابله با بیماری ایدز (آقای دكتر فدایی-متخصص بیماری عفونی و گرمسیری)، نقش سازمان های غیر دولتی در پیشگیری از بیماری ایدز)، تقدیر و تشكر از گروه های غیر دولتی همكاری كننده در برنامه ایدز

لازم به توضیح است در حاشیه همایش، نمایشگاهی با همكاری معاونت پیشگیری سازمان و پایگاه های سلامت روان اجتماعی استان برگزار گردید كه در آن فعالیتها و پوسترهای تهیه شده توسط این گروه ها در زمینه ایدز به نمایش گذاشته شد.

همایش ایدز در اصفهان

همایش ایدز