موضوع: اخبار

گزارش موارد ثبت شده عفونت اچ آی وی در ایران - شش ماهه اول سال 94

گزارش موارد ثبت شده عفونت اچ آی وی در ایران - شش ماهه اول سال 94

بر اساس نظام جامع مدیریت داده های الکترونیک اچ آی وی کشور تا تاریخ اول مهرماه 94 مجموعاً  ۳۰۱۸۳ نفر مبتلا به اچ آی وی شناسائی، ثبت و گزارش شده است که ۸۵ آنان را مردان و ۱۵ را زنان تشکیل می دهند. ۵۲ موارد ثبت شده در گروه سنی ۲۱ تا ۳۵ سال هستند. بر اساسی این نظام گزارش دهی از کل موارد شناخته شده تعداد ۷۳۸۷ نفر فوت ثبت شده است و ۹۳۹۴ نفر نیز وارد مرحله ایدز (اچ آی وی پیشرفته) شده اند. علل ابتلا به اچ آی وی در بین کل مواردی که از سال ۱۳۶۵ تاکنون در کشور به ثبت رسیده اند به ترتیب، تزریق با وسائل مشترک در مصرف کنندگان مواد (۶۷ درصد)، رابطه جنسی (۱۸ درصد) و انتقال از مادر به کودک (۲ درصد) بوده است.

راه انتقال در ۱۲ از این گروه نامشخصی مانده است. لازم به ذکر است که راه انتقال درصد از این موارد مربوط به خون و فرآورده های خونی در سال های پیش از اجرای سیاست پالایش صددرصدی خون سالم توسط سازمان انتقال خون می باشد. این در حالی است که الگوی راه انتقال و درصد ابتلای زنان و مردان در سال های اخیر تغییر کرده است به گونه ای که از کل مورد شناسایی و گزارش شده در شش ماه اول سال جاری ۳۴ درصد از موارد را زنان و ۶۶ درصد آنها را مردان تشکیل می دهند و راه احتمالی انتقال در ۳۹ درصد موارد اعتیاد تزریقی، 41 درصد روابط جنسی، 3 درصد مادر به کودک و در ۱۷ درصد، راه احتمالی ابتلا بیان نشده است. ضمنا هیچ مورد ابتلای جدیدی از طریق خون و فراورده های خونی ثبت نشده است. گزارش موارد ثبت شده عفونت اچ آی وی در ایران به شرح زیر می باشد:

1- آمار موارد مبتلا به اچ ای وی ثبت شده بر حسب جنس

آمار موارد مبتلا به اچ ای وی ثبت شده بر حسب جنس

2- آمار موارد مبتلا به اچ ای وی ثبت شده بر حسب جنس و سن زمان ابتلا

آمار موارد مبتلا به اچ ای وی ثبت شده بر حسب جنس و سن زمان ابتلا

3- آمار موارد مبتلا به اچ ای وی ثبت شده بر حسب جنس و راه احتمالی انتقال

آمار موارد مبتلا به اچ ای وی ثبت شده بر حسب جنس و راه احتمالی انتقال

4- آمار موارد مبتلا به ایدز /اچ آی وی پیشرفته ثبت شده بر حسب جنس

آمار موارد مبتلا به اچ آی وی پیشرفته ثبت شده بر حسب جنس

5- آمار موارد فوت شده ثبت شده بر حسب جنس

آمار موارد فوت شده اچ آی وی بر حسب جنس

6- نمودار روند شناسایی موارد جدید اچ آی وی

نمودار روند شناسایی موارد جدید اچ آی وی