گزارش برگزاری کمپین ایدز در اصفهان

گزارش برگزاری کمپین ایدز در اصفهان

در آذرماه سال جاری کمپین ایدز با مشارکت و همكاری تعدادی از گروه های همیار استان اصفهان در برخی از پارك های استان جهت عموم برگزار گردید. در این كمپین با استفاده از بنرهای آموزشی، بروشور و كارشناس آموزش دیده به افراد حاضر در آن محدوده اطلاع رسانی شد و به سوالات آنها در خصوص بیماری ایدز پاسخ داده شد.

گزارش تصویری