فراخوان مسابقه طراحی پوستر با موضوع ایدز

فراخوان مسابقه طراحی پوستر با موضوع ایدز

نظر به ضرورت آموزش همگانی در زمینه پیشگیری و کنترل اچ ای وی (ایدز)، موسسه آوای هنر سلامت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسابقه طراحی پوستر با موضوع ایدز را به مناسبت روز جهانی ایدز برگزار می کند. موسسه آوای هنر سلامت به مناسبت روز جهانی ایدز از تمامی هنرمندان علاقمند دعوت به عمل می آورد تا در مسابقه طراحی پوستر مشارکت نمایند.

محور موضوعی: بشتابیم به سوی پایان همه گیری ایدز، با تشخیص به موقع، درمان به موقع، حمایت از بیماران

آخرین مهلت دریافت آثار: 15 آذرماه ۱۳۹۴

مقررات شرکت در مسابقه را می توانید از در سایت موسسه آوای هنر سلامت مشاهده نمایید.

پوستر ایدز