پاورپوینت با موضوع حمایت اجتماعی

پاورپوینت با موضوع حمایت اجتماعی

در این پاورپوینت علاوه بر آشنایی کلی با مفهوم حمایت اجتماعی و ارائه چند تعریف از آن موارد ذیل نیز بیان شده است: 

1- تعریف حمایت اجتماعی

2- انواع حمایت اجتماعی

3- راهبردهای حمایت اجتماعی

4- چگونگی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامتی

5- منابع حمایت برای مددجویان

6- ویژگی های حمایت اجتماعی