بایدها و نبایدها تیم های امداد رسانی سیار

بایدها و نبایدها تیم های امداد رسانی سیار

تیم های امداد رسانی سیار در محیط هایی کار می کنند که خصوصیات خاص خود را داشته و مرتبا در حال تغییر می باشند، به همین دلیل بسیار محتمل است که در معرض مخاطرات و تهدید های مختلفی قرار بگیرند. قواعد و قوانین زیر باید در حین ارائه خدمات امداد رسانی سیار برای کاهش این خطرات رعایت شوند:

بایدها:

 • همیشه با هماهنگی و اطلاع مسئول مستقیم خود به مناطق تحت پوشش بروید.

 • همیشه از شرایط محل مورد بازدید اطلاع داشته باشید.

 • بر استانداردها و دستورالعمل های خود پایبند باشید.

 • لباس و کفش راحت به تن داشته باشید.

 • از مناطقی که احتمال دارد گروه های تبهکار و خشن وجود داشته باشند بپرهیزید.

 • از پوشیدن لباسی شبیه گروه هدف به گونه ای که کاملا شبیه آنها باشید خودداری کنید.

 • همیشه کارت شناسایی و برگه ماموریت خود را به همراه داشته باشید.

 • با مواد فروشان، مصرف کنند گان مواد، مراقبان، تن فروشان، خانم رییس ها و قوّاد ها و مشتریان آنها با احترام برخورد کنید.

 • در حالتی که وقایع غیر معمول رخ داده است سریع با مافوق خود تماس بگیرید.

 • در هیچ شرایطی از همکار خود جدا نشوید مگر اینکه ببینید ماندن در محل برای شما نیز خطر جانی دارد، در غیر این صورت همیشه دوتایی باشید.

 • بر حفظ اصول محرمانگی و راز داری گروه هدف خود پایبند باشید.

 • شنیده های خود و یافته های خود را درباره باورهای غلط پیرامون ایدز، هپاتیت و دیگر بیماری ها، مواد جدید و موارد خطرناک را به مسئولین خود اطلاع دهید.

 • به گروه هدف خود برنامه بازدید مجدد را ارائه دهید.

 • برنامه بازدید منظم داشته باشید.

نبایدها:

 • هرگز با خود وجه نقد و اشیای قیمتی همراه نداشته باشید.

 • هرگز با همکار خود در پاتوق ها جر و بحث نکنید و همیشه خود را عضو یک تیم نشان دهید.

 • هرگز مزاحم کسانی که مایل نیستند به آنها نزدیک شوید، نشوید.

 • هرگز مزاحم کسانی که در حال خرید و فروش مواد و یا چانه زدن با مشتری جنسی خود هستند نشوید.

 • هرگز در خیابان نقش یک مشاور را ایفا نکنید.

 • هرگز از مشتری خود هدیه، غذا و یا هر چیز دیگر قبول نکنید.

 • هرگز ارتباط شخصی با مشتریان خود برقرار نکنید.

 • هرگز برای مدتی کوتاه نیز مواد، مشروب یا هر چیز ممنوع دیگری را برای نگهداری به مدت کوتاهی از گروه هدف قبول نکنید.

 • هرگز وارد ماشین و خانه گروه هدف خود نشوید مگر اینکه قبلا با مافوق خود هماهنگی کرده باشید.

 • هرگز خود را به عنوان کسی که نیستید نشان ندهید، صداقت خود را خدشه دار نکنید.

 • مراجعین خود را برای تغییر تحت فشار نگذارید.

 • هرگز نقش مشاور، دکتر و یا پرستار در تشخیص بیماری های مراجعین را ایفا نکنید.

 • هرگز قولی را که نمی توانید عملی کنید ندهید.