موضوع: مشاوره

اهداف مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز

اهداف مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز

مشاوره و آزمایش داوطلبانه یك گفتگو بین مشاور و مراجع است تا به موارد زیر دست یابند:

دستیابی مراجع به اطلاعاتی درباره آزمایش اچ آی وی، مزایای آن و خطرات مرتبط. هدف این است كه قبل از آزمایش رضایت مراجع كسب شود و به مراجع كمك شود كه درك بهتری از نتایج آزمایش به دست بیاید.

مراجع اطلاعات زمینه‌ای در مورد عفونت اچ آی وی / ایدز، روش‌های انتقال، روش‌های پیشگیری، درمان و مراقبت، به دست بیاورد. همچنین خطر عفونت اچ آی وی در مراجع ارزیابی شود. تشویق و حفظ رفتار سالم جهت اجتناب از عفونت در آینده یا پیشگیری از گسترش بیشتر اچ آی وی (برای مثال از طریق روابط جنسی سالم و تغییر روش‌های تزریق مواد)

كمك به مراجع تا از عهده واكنش‌های هیجانی ممكن كه مرتبط با نتایج آزمایش اچ آی وی است، بر بیاید. (برای مثال سوگ، عصبانیت، ترس و انكار).

پیام كلیدی:‌

هدف VCT همیشه باید كمك به مراجعان برای پذیرش مسئولیت سلامتی  خود و سلامت دیگران باشد.

اهداف VCT، كاملاً دست‌یافتنی است. هر چند لازم است تا یك ارتباط موفق، حساس، با اعتماد و با احترام بین مشاور و مراجع شكل بگیرد. به‌علاوه، یك رویكرد با ساختار ضروری است تا اطمینان حاصل شود كه مراجع اطلاعات كافی برای حل مشكل و تصمیم‌گیری را در طول مشاوره پیش و پس از آزمایش، به دست آورده است.