آموزش پیشگیری پس از مواجهه با اچ آی وی و موارد ضرورت آن (ویژه تیم های سیار)

آموزش پیشگیری پس از مواجهه با اچ آی وی و موارد ضرورت آن (ویژه تیم های سیار)

هم برای گروه هدف شما و هم برای خود شما امکان دارد که به صورت تصادفی در معرض خطر انتقال اچ آی وی قرار بگیرید. تعدادی از این موارد عبارتند از:

1- شما در حال جمع آوری سرنگ و سوزن آلوده به صورت تصادفی به خود آسیب رسانده و سوزن آلوده در دست یا دیگر اندام های شما فرو رود.

2- مصرف­ کنندگان تزریقی یا غیر تزریقی به هر شکلی در معرض سرنگ و وسایل مصرف شده فرد دیگری قرار بگیرند.

3- مردان یا زنان گروه هدف در معرض تجاوز به زور و بدون رعایت اصول آمیزش جنسی ایمن قرار گرفته باشند.

در چنین شرایطی لازم است به موارد زیر توجه داشته و آنها را به گروه هدف خود نیز آموزش دهید:

سه روز اول (72 ساعت) پس از مواجهه بسیار بحرانی است و اگر درمان مناسب در چنین زمانی صورت گیرد حتی اگر سرنگ آلوده به خون فرد اچ آی وی مثبت نیز بوده باشد امکان پیشگیری از انتقال وجود دارد. در چنین مواردی اطلاعات زیر را تا حد ممکن کسب نموده و بیمار را به مرکز مشاوره رفتاری ارجاع دهید:

  • زمان و تاریخ تماس

  • توصیف نوع تماس: كجا، كی و چگونه

  • اطلاعات در مورد فرد منشأ و آسیب‌دیده (وضعیت اچ بی اس آنتی ژن، اچ سی وی آنتی بادی و اچ آی وی)

توجه داشته باشید این اطلاعات ثبت گردیده و حتما پیگیر ارجاع بیمار به مرکز مشاوره رفتاری باشید . اما قبل از آن اقدامات زیر را صورت دهید:

  • شستشوی زخم با آب و صابون

  • شستشوی مخاط(چشم ،دهان،بینی) با آب فراوان

  • عدم استفاده از آنتی سپتیک ها یا سفید کننده ها، نیازی به دوشیدن محل آسیب نیست.