مشکلات و عفونت های ناشی از تزریق مواد

مشکلات و عفونت های ناشی از تزریق مواد

سرایت اچ آی وی تنها یكی از خطرات متعدد تزریق مواد است و خطرات دیگری نیز مثل مسمومیت و مرگ در مصرف بیش از حد نیز وجود دارد. همچنین مسمومیت یا بیش مصرفی مواد می تواند به رفتار جنسی پرخطر منتج شود و بالطبع باعث افزایش انتقال اچ آی وی شود كاهش خطر اچ آی وی می تواند به دنبال برطرف کردن دیگر خطرات قرار گیرد. عفونت های منتقله از راه خون مثل اچ آی وی، هپاتیت بی، هپاتیت سی و سیفلیس از دیگر خطرات تزریق مواد است.

تخریب ورید از عوارض جدی تزریق محسوب می شود. تزریق مرتب به یك قسمت یا تزریق بد و نامناسب از نظر فنی می تواند به تخریب ورید و متلاشی شدن آن بیانجامد.

تزریق نادرست

مشکلات و عفونت های ناشی از تزریق بد و نادرست

جراحات مرتبط با تزریق

 • كبودی

 • اسكار (اثر بهبودی) زخم

 • تورم و التهاب بافت نرم وكهیر

 • آسیب های وریدی

 • آسیب های شریانی

 • زخم

​عفونت های مرتبط با تزریق

 • سلولیت، آبسه

 • لخته های وریدی

​عوارض ناشی از عفونت های مرتبط با تزریق

 • ورود عفونت وباكتری در خون

 • عفونت های عضلانی-اسكلتی

 • عوارض داخل عروقی

 • كزاز

بیماری های عفونی

 • عفونت های قابل انتقال از طریق آمیزشی

 • هپاتیت ویروسی (BوC)

 • سل

 • اچ آی وی/ایدز