موضوع: اخبار

برگزاری کارگاه پیشگیری و کنترل ایدز

برگزاری کارگاه پیشگیری و کنترل ایدز

کارگاه پیشگیری و کنترل ایدز، ویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه‌های شهر تهران در تاریخ‌های ۱۵ و ۱۶ شهریورماه توسط مراکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می شود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، در راستای تعامل بین سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و معاونت بهداشت وزارت بهداشت در خصوص اجرای برنامه پیشگیری و کنترل HIV/AIDS براساس مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سلامت در دانشگاه ها، کارگاه منطقه ای تربیت مربی رده اول TOT ویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های منطقه ای وزارت علوم و کارشناسان منطقه ای وزارت بهداشت در تاریخ‌های 15 و 16 شهریور ماه توسط مراکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، به شرکت کنندگانی که با موفقیت دوره آموزشی را طی نمایند گواهی با امضاء مشترک نمایندگان وزارت علوم، وزارت بهداشت و دبیرخانه منطقه یک اعطا خواهد شد. در حاشیه این نشست تفاهم نامه همکاری بین وزارتین علوم و بهداشت در خصوص اجرای برنامه های پیشگیری و کنترل HIV/AIDS با حضور دکتر صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و دکتر سیاری معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبادله می‌شود.