ویژگی های MCMD - اختلال حرکتی شناختی جزیی وابسته به HIV

ویژگی های MCMD - اختلال حرکتی شناختی جزیی وابسته به HIV

در MCMD اختلال شناختی خفیف و ظریف است، ولی ممکن است که بیماری شدیدی ایجاد کند. بیمار مبتلا به MCMD شکایت ها یی چون فراموشی، کاهش تمرکز، مشکل در پیدا کردن لغت و ناکارآمدی شناختی دارند. اغلب اوقات از کاهش اعتماد به نفس در محل کار رنج می برند و ممکن است در مورد توانایی انجام کارهایشان تردید داشته باشند. MCMD نگرانی بیمارانی است که نمی دانند چرا مغز آنها درست کار نمی کند و نگرانند که این اختلال خفیف به وضعیت شدید دمانس پیشرفت پیدا کند. برخلاف HACD این سندرم خفیف شناختی حتی با وجود در دسترس بودن HAART شایع است.

معیارهای اختلال حرکتی شناختی خفیف وابسته به hiv

نکته: برای یک تشخیص محتمل بیمار باید هر چهار معیار را داشته باشد. تشخیص یک اختلال خفیف حرکتی شناختی نیاز به وجود 1 تا 3 معیار است و یا یک اتیولوژی جایگزین وجود دارد و علت شماره 1 مشخص نیست یا اتیولوژی معیار 1 به علت ارزیابی ناقص نمیتواند تعیین شود.