اختلالات عصبی -رفتاری در مبتلایان به اچ ای وی

اختلالات عصبی -رفتاری در مبتلایان به اچ ای وی

واژه های تخصصی که برای توصیف اختلالات عصبی -رفتاری در بیماری HIV به کار می روند کدام اند؟

واژه های که در مقالات برای توصیف کمپلکس دمانس ناشی از HIV به کار می روند عبارتند از:

  • دمانس ناشی از HIV

  • کمپلکس دمانس ایدز

  • انسفالوپاتی HIV

  • انسفالوپاتی ایدز

  • انسفالوپات تحت حاد

  • دمانس ایدز

واژه هایی که برای توصیف اختلالات حرکتی جزیی به کار می روند:

  • اختلال عصبی-شناختی خفیف وابسته HIV

  • اختلال عصبی-شناختی وابسته به HIV

در سال 1991، کارگروه ایدز انجمن نورولوژی امریکا 5 معیارهای توصیف دو اختلال عصبی-رفتاری که اچ ای وی روی میدهد را منتشر کرد: کمپلکس دمانس وابسته به اچ ای وی (HADC) و اختلال شناختی حرکتی جزیی وابسته به اچ ای وی (MCMD). روی هم رفته، این دو اختلال تحت عنوان کمپلکس شناختی-حرکتی وابسته به اچ ای وی شناخته می شوند (HACM). مهم ترین تفاوت بین این دو اختلال شدت آسیب عصبی -روانی و درجه اختلال در زندگی روزمره است.

  • در HADC نقص عصبی متوسط تا شدید است و اختلال قابل توجهی در فعالیت های روزمره ایجاد می کند.

  • در MCMD نقص عصبی - روانی خفیف است و تنها اختلالات خفیف در فعالیت ها ایجاد می کند.

شیوع HADC و MCMD چقدر است؟

با توجه به تفاوت در ابزار اندازه گیری و گستره معیارهای به کار رفته در تعریف این اختلالات، تعیین میزان شیوع آنها سخت است. بنابر مطالعات انجام شده در دوره پیش از HAART نرخ اختلالات عصبی شناختی در آزمایش های عینی 2 عصبی-روانی در درجات مختلف بیماری افزایش یافته است.

به عبارتی، نرخ اختلالات عصبی-شناختی برای کسانی که از نظر مرکز کنترل بیماری ها دارای بیماری پیشرفته بودند بیش از کسانی است که دارای بیماری غیر پیشرفته بودند. نرخ های گزارش شده از اختلال شناختی پیش از شروع HAART در بیماران بدون نشانه 35 درصد، در بیماران با نشانه های خفیف 44 درصد و در بیماران مبتلا به ایدز 55 درصد است.

در دوره پیش از HAART نزدیک به 15 تا 19 درصد از کسانی که از نظر بالینی مبتلا به ایدز تشخیص داده شدند به HADC مبتلا شدند. با شروع HAART این نرخ کاهش یافت. یک مطالعه جدید نشان داد که 6 درصد از کسانی که مبتلا به ایدز هستند، تشخیص بر اساس ابتلا به HADC انجام شده است. به نظر می آید MCMD در 20 تا 25 درصد کسانی که به اچ ای وی مبتلا هستند وجود دارد و پیش و پس از HAART تقریبا ثابت می ماند.