موضوع: اخبار

انتشار رایگان دو کتاب کاربردی برای افراد در معرض ایدز و پناهندگان

انتشار رایگان دو کتاب کاربردی برای افراد در معرض ایدز و پناهندگان

اخیراً دو کتاب با عناوین «راهنمای HIV و ایدز» و «آموزش کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان» از سوی یک ناشر و برای استفاده رایگان مخاطبان هدف که عموماً اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، منتشر شده‌اند. این کتاب‌ها تالیف آزاده بهرامجی هستند و از سوی انتشارات ماه باران منتشر و راهی مراکز توزیع شده‌اند.

در خصوص فواید انتشار رایگان کتاب «راهنمای HIV و ایدز» هم باید گفت از آنجا که میزان آگاهی از ایدز و اچ آی وی در کشور ما بسیار ضعیف است و گروه‌های کم‌درآمد اجتماعی نیز بیش از دیگر اقشار در معرض این آسیب قرار دارند، نشر چنین آثاری می‌تواند به شناخت و آگاهی آنها از این مشکلات کمک شایانی بکند.

راهنمای HIV و ایدز

کتاب دوم همانگونه که از عنوان آن پیداست، برای پناهندگان منتشر شده‌اند؛ پدیده مهاجرت که ثمره توزیع ناعادلانه دستاوردهای حاصل از توسعه و پیشرفت اقتصادی در درون و میان کشورها است و مهاجران با امید برای یافتن حداقل های اجتماعی مهاجرت می‌کنند، امروزه یکی از تهدیدهای جدی جوامع توسعه‌یافته و درحال توسعه است و لذا به نظر می‌رسد کتاب «آموزش کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان» اثری سودمند برای پناهندگان خواهد بود.

کتاب آموزش کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان

فائزه کاظمی مدیرمسئول انتشارات ماه باران درباره هدف خمود از انتشار رایگان این دو کتابچه آموزشی می‌گوید: از آنجا که عموماً نشر چنین کتاب‌هایی صرفه‌ای برای ناشران ندارد و این نوع کتاب‌ها برای اقشاری هستند که از درآمد کافی برخوردار نبوده و یا دسترسی مناسب به اینگونه آثار ندارند، برآن شدیم تا به نشر این دو اثر بپردازیم.

علاقه‌مندان برای تهیه این دو اثر می‌توانند در ساعت‌های اداری با نشر ماه باران با شماره تلفن ۷۷۶۲۱۲۰۲ و ۷۷۶۲۱۲۳۸ تماس بگیرند.