گزارش جلسه کمیته حمایت اجتماعی "برنامه ملی استراتژیک کنترل بیماری ایدز استان اصفهان در سال 93"

گزارش جلسه کمیته حمایت اجتماعی "برنامه ملی استراتژیک کنترل بیماری ایدز استان اصفهان در سال 93"

جلسه در تاریخ 14 دیماه 93 با حضور مدیر کل سازمان بهزیستی جناب دکتر صادقی معاونین اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی کارشناسان مسئولان بخش های مختلف سازمان بهزیستی و نمایندگان سایر سازمانهایی دعوت شده تشکیل گردید.

برنامه ملکی استراتژیک کنترل بیماری ایدز:

 • وزارت رفاه جهت دریافت سید کمک های حمایتی و سبد کالا

 • ارتباط باشگاه مثبت اصفهان و باشگاه مثبت کاشان با اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی

 • پیگیری ایجاد سرپناه زنان (زنان بی خانمان) در برنامه سازمان اجتماعی شهرداری

 • وجود ۶ باغ بانوان در اصفهان و امکان اختصاص زمان هایی برای استفاده از آنها توسط باشگاه مثبت و ارائه برنامه های تفریحی با هماهنگی سازمان فرهنگی - تفریحی شهرداری

 • ایجاد بازارچه های خود اشتغالی با همکاری، کمیته امداد و سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری در۳ باغ بانوان اصفهان

 • برنامه ریزی جهت دانش افزایی و آگاه سازی عمومر جامعه در حیطه ایدز جهت جلب حمایت مردم (با استفاده از فرهنگ سراها، کانون های مادران در تمام فرهنگ سراها و محله ها) توسط سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری

 • فراهم کردن شرایطی توسط معاونت محترم فرهنگی اجتماعی شهرداری در مناطق حاشیه نشین به منظور برگزاری کلاس های آموزشی ویژه زنان برای سازمان بهزیستی و مرکز بهداشت استان

 • برگزاری جلسه بین بخشی و برون بخشی یا معاونت اجتماعی توانبخشی و پیشگیری سازمان بهزیستی با مرکز بهداشت استان در خصوص رسیدن توافقات بیشتر در بحت حمایت از کودکان و بیماراڼ روانی +HIV

 • افزایش ظرفیت MMT توسط سازمان بهزیستی برای افراد معتاد +HIV از ۵ مورد به ۱۰ مورد در شهرستان های فاقد مراکز دولتی MMT دانشگاه

 • ارائه لیست و آدرس مراکز ارائه خدمات توسط سازمان بهزیستی به مرکز بهداشت استان

 • در صورت داشتن شرایط مطابق دستورالعمل اشتعال سازمان بهزیستی اعطاء وام خود اشتغالی با سود 4 درصد به مددجویان مبتلا

 • تسهیل در فراگیری مهارت های لازم از طریق معرفی به سازمان فنی و حرفه ای توسط واحد اشتغال بهزیستی در راستای ایجاد اشتغال

 • بررسی استعلام از بهزیستی کشور در خصوص یذیرش بیماران روانی +HIV توسط معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی

 • پذیرش کودکان +HIV زیر سن شش سال در مهد کودک غیر انتفاعی - خیریه

 • شناسایی زنان +HIV تحت حمایت دفتر زنان سازمان بهزیستی و معرفی به مرکز بهداشتی استان جهت درمان و اقدامات بعد

 • بررسی بر روی ضمانت وام جهت مددجویان مبتلا و دادن پاسخ توسط کمیته امداد

 • تحت پوشش قرار دادن زن سرپرست خانوار مبتلا  توسط کمیته امداد

 • تحت پوشش قراردادن فرد از کار افتاده تا ۳۰ درصد توسط کمیته امداد (مقرر گردید کارشناسی کمیته امداد استان با کارشناس شهرستان کاشان جهت بیان موارد جلسه اطلاع رسانی نماید)

 • مشخص کردن تعداد مددجویان متقاصی کار به تفکیک شهرستان توسط مرکز بهداشت استان و باشگاه مثبت کاشان اعلام به اداره کار به منظور بررسی اشتغال زایی ایشان

 • ارسال لیست افراد نیازمند کمک های تغذیه ای که به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی توسط مرکز بهداشت استان و سازمان بهزیستی به منظور پیگیری آن

گزارش جلسه کمیته برنامه استراتژیک ایدز در استان اصفهان