موضوع: اخبار

افزایش باشگاه های مثبت ویژه مبتلایان به ایدز

افزایش باشگاه های مثبت ویژه مبتلایان به ایدز

دبیر کمیته پیشگیری از کمیته ایدز سازمان بهزیستی گفت: براساس آمارهای موجود در حال حاضر 770 بیمار مبتلا به ایدز تحت پوشش بهزیستی هستند.

دکتر مجید رضازاده افزود: به افراد دارای بیماری ایدز از طریق باشگاه های مثبت خدمات ارائه می شود و همچنین حمایت های اجتماعی، معیشتی و ...نیز از دیگر اقداماتی است که برای آنان انجام میشود. وی گفت: در باشگاه های مثبت خدمات از طریق خود افراد مبتلا به اعضای باشگاه انجام می شود بطوریکه آنان تاثیر گذاری بیشتری نسبت به افراد سالم دارند.

دبیر کمیته پیشگیری از ایدز سازمان بهزیستی تاکید کرد: ارائه آموزش های پیشگیرانه، خدمات مشاوره و ... ازجمله اقداماتی است که به افراد مبتلا به ایدز انجام می گیرد. وی با اشاره به ارائه یاری برگ به باشگاه های مثبت گفت: افراد مبتلا می توانند از طریق باشگاه های مثبت یاری برگ دریافت کرده و با آن از خدمات رایگان مراکز مشاوره بهره مند خواهند شد.

رضا زاده تاکید کرد: هدف ما در سال جاری پیشگیری از موج سوم ایدز است که از طریق افراد دارای اچ آی وی مثبت  بویژه زنان منتقل می شود و در همین راستا برنامه های پیشگیرانه در دستور کار داریم. به گفته وی ،همچنین آموزش معتادان پر خطر ، کودکان کار و خیابان ، مربیان ، همتایان در دستور کار قرار دارد و در این زمینه 4 کتاب آموزشی نیز تدوین شده است.

وی از راه اندازی سایت مربوط به ایدز در سازمان برای اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی خبر داد.