گزارش کارگاه تربیت مربی ایدز ویژه همیاران سلامت روان اصفهان

گزارش کارگاه تربیت مربی ایدز ویژه همیاران سلامت روان اصفهان

کارگاه یک روزه تربیت مربی ایدز با حضور 34 نفر از همیاران سلامت روان استان اصفهان در آذرماه 93 برگزار گردید. این کارگاه با هدف آموزش و ارتقای سطح آگاهی کارشناسان پیشگیری و همیاران سلامت روان که در حوزه ایدز در خصوص پیشگیری و کنترل ایدز فعالیت می نمایند برگزار شد. در این کارگاه که به منظور آموزش پیشرفته و توانمندی افراد شرکت کننده برگزار گردید.

حاضرین آموزش های لازم در خصوص پیشگیری و کنترل HIV/AIDS را توسط دکتر سلطان الکتابی کارشناس حوزه پیشگیری بهزیستی استان اصفهان فرا گرفتند. گفتنی است در این روز در خصوص باورهای اشتباه جامعه در زمینه HIV/AIDS، راه های انتقال و عدم انتقال، نگرانی جامعه در مورد این بیماری، مراقبت های بهداشتی و راه های پیشگیری از ایدز و ... توسط حاضرین بحث و تبادل نظر شد.

کارگاه یپشگیری از ایدز در اصفهان

کارگاه پیشگیری از ایدز در اصفهان