پروفیلاکسی عفونت های فرصت طلب در درمان ضد رترو ویروسی عفونت HIV

پروفیلاکسی عفونت های فرصت طلب در درمان ضد رترو ویروسی عفونت HIV

پروفیلاکسی عفونت های فرصت طلب

اصول کاربرد: به دلیل اینکه موفقیت درمان ضد رترو ویروسی ترکیبی می تواند دستگاه ایمنی را بازسازی و تقویت کند، بروز عفونت های فرصت طلب کاهش یافته است. ولی به درمانگران سفارش می شود پروفیلاکسی ضد میکروبی را در بیماران مبتلا به HIV که شمارش سلولی CD4 آنها پایین تر از حد تعیین شده است تجویز کنند. (برای داروهای پیشنهاد شده برای پروفیلاکسی ضد میکروبی و واکسیناسیون، جدول را ببینید). یک تفاوتی بین پروفیلاکسی اولیه (پیشگیری از بروز نخستین عفونت فرصت طلب) و پروفیلاکسی ثانویه (جلوگیری از عود عفونت فرصت طلب پس از درمان اولیه) وجود دارد. 

عفونت اچ آی وی

قطع پروفیلاکسی

درمانگران می توانند در شرایط زیر پروفیلاکسی را قطع کنند:

پروفیلاکسی اولیه و ثانویه PCP و پروفیلاکسی اولیه توکسوپلاسموز در بیمارانی که شمارش سلول CD4 آنها دستکم 3 ماه با استفاده از درمان ضد رترو ویروسی ترکیبی بالای 200 عدد باقی بماند. پروفیلاکسی ثانویه توکسوپلاسموز اگر بیمار بدون نشانه است، دوره درمانی آغازین را تکمیل کرده است و تعداد سلول های CD4 دست کم 6 ماه بالای 200 عدد باقی بماند. پروفیلاکسی ثانویه برای عفونت MAC منتشر، عفونت CMV و کریپتوکوکوز اگر بیمار بدون نشانه است و شواهدی دال بر بیماری فعال وجود ندارد، دوره درمان را کامل کرده است و تعداد سلول CD4 به مدت 6 ماه از 100 عدد بیشتر است.