کتاب روانپزشکی و روانشناسی ایدز

کتاب روانپزشکی و روانشناسی ایدز

بیماری ایدز علاوه بر آسیب های جسمانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، موجبات بروز آسیب روانشناختی و روانپزشک بر فرد و حتی خانواده می شود. از اضطراب و افسردگی به عنوان اختلالات شایع در بین افراد بیمار تا اعتیاد و خودکشی نشان دهنده گستره وسیع علائم بالینی در مبتلایان است. وجود اختلالات روانشناختی و روانپزشکی در مبتلایان ایدز علاوه بر افزایش بار بیماری و آسیب های فردی، می تواند آسیب های اخانوادگی و تهدیدات اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد. به ویژه اینکه الگوی شیوه اچ آی وی رفتارهای پرخطری همچون اعتیاد تزریقی و رفتار جنسی غیرایمن است.

علی رغم افزایش مبتلایان ایدز در کشور (ایران) و احتمال افزایش شدید آن در آینده با توجه به تغییر الگوی انتقال به رفتارهای پرخطر جنسی، نیاز به وجود منابع علمی ضروری است. لازم است تمامی متخصصان مرتبط و از جمله روانپزشکان و روانشناسان و مشاوران و تمامی حرفه های یاورانه در جامعه واحدهای درسی یا دوره های آموزشی در این مورد ببینند. ضرورت این مساله بخوبی حس می شود و کمبود منابع در این زمینه ملموس است. امید است این کتاب نقشی در جبران این کمبود داشته باشد. و امید است برنامه های آموزشی در زمینه روانپزشکی و روانشناسی ایدز در کشورمان همگام با احساس ضرورت های آن پیش برود.

کتاب روانپزشکی و روانشناسی ایدز با هدف آموزش ابعاد، آسیب شناسی و مداخله روانپزشکی و روانشناسی در مبتلایان اچ آی وی و ایدز برای متخصصان روانپزشکی، روانشناسان، مشاوران، پزشکان عمومی، پرستاران و مربیان فعال در این حوزه توسط نویسندگان (کنت سیترون، ماری سی برولت، الکساندر بکت) با تجربه در این کار تالیف شده است. مترجمان از بین کتب مختلف این کتاب را انتخاب و ترجمه کردند.

این کتاب توسط دکتر خدابخش احمدی - رییس مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه بقیه الله- دکتر مجید رضازاده -رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور- و دکتر حمیدرضا توانگر ترجمه شده و در اسفند ماه 93 به چاپ رسیده است. ویژگی مناسب این کتاب جامعیت آن است. در این کتاب بسیاری از ابعاد روانشناختی ایدز در قالب نوزده فصل آمده است.

نکته قابل توجه این است که بخشی از نمونه مثال های ارائه شده در این کتاب مربوط به روابط جنسی بین دو مرد است. با توجه به اینکه بیشترین الگوی انتقال ویروس اچ آی وی در جامعه مولفان کتاب از طریق روابط جنسی مردان همجنس گرا است، لذا این نمونه مثال ها بیشتر ذکر شده است. هرچند الگوی انتقال در کشور ما متفاوت است ولی باید توجه شود که احتمال سرایت ویروس اچ آی وی از طریق روابط جنسی بین مردان یا هرگونه روابط جنسی خارج از ازدواج بالاتر است.

امید است این کتاب به همراه کارگاه های آموزشی، سمینارها و سایر روش های موجود که از سوی کمیته پیشگیری و کنترل ایدز معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور اجرا می شود، بتواند در آموزش متخصصان روانپزشکی، روانشناسان، مشاوران، پزشکان عمومی، پرستاران و مربیان فعال در این حوزه یاری کننده باشد.