مسمویت های دراز مدت در درمان ضد رترو ویروسی عفونت اچ آی وی

مسمویت های دراز مدت در درمان ضد رترو ویروسی عفونت اچ آی وی

علاوه بر مسمومیت های ویژه یک دارو، برخی بیماران با درمان ترکیبی ضد رترو ویروسی به ویژه رژیم هایی که حاوی d4T و یا PIs هستند دچار سندروم لیپودیستروفی می شوند. این سندروم باعث تغییر شکل بدن (تجمع چربی در شکم، پستان و گردن و کاهش چربی در صورت و اندام)، عوارض متابولیک (هایپرلیپیدمی، عدم تحمل گلوکز یا دیابت شیرین) یا هر دو می شود. اپیدمیولوژی و پاتوژنز این سندروم هنوز کاملا شناخته نشده است و مدیریت بهینه آن نیز ناشناخته است.

سندروم لیپودیستروفی

سندروم لیپودسیتروفی: گوژ بوفالو

سندروم لیپودسیتروفی

لاکتیک اسیدوز با تظاهرات بالینی متنوع (نوروپاتی محیطی، پانکراتیت، میوپاتی، استیاتوز همراه با نارسایی کبدی) در بیمارانی که رژیم درمانی برپایه NRTI استفاده می کنند مشاهده شده است. غربالگری مرتب در افراد بی نشانه توصیه نمی شود. ولی در بیمارانی که رژیم درمانی برپایه NRTI استفاده می کنند و علایم عمومی یا گوارشی با علت ناشناخته دارند، درمانگر باید اندازه گیری سطح لاکتات خون وریدی را در نظر بگیرد. اوستیوپنی یا اوستیوپوروز زودرس و نکروز آواسکولار سر استخوان ران نیز در بیماران مبتلا به عفونت HIV که درمان درازمدت ضد رترو ویروسی دریافت کرده اند گزارش شده است.