تعهد مصرف دارو در مبتلایان به ایدز

تعهد مصرف دارو در مبتلایان به ایدز

تقریباً دو سوم بیمارانی که درمان ترکیبی ضد رترو ویروسی را آغاز کردند به سطح غیر قابل تشخیص بار ویروسی HIV رسیدند. تعهد بیمار به دارو درمانی کلید موفقیت است. از بیماران خواسته می شود که چندین دارو را در زمان های خاص و در شرایط رژیمی سرسختانه مصرف کند. وقتی بیماران بیش از 10 درصد دوزهای خود را از دست می دهند، احتمال رسیدن به حداکثر سرکوب ویروسی کاهش یافته و ریسک مقاومت ویروسی افزایش. عواملی که ممکن است تاثیر منفی در تهعد بیماران به مصرف بگذارند باید پیش از آغاز درمان ضد رترو ویروسی مورد توجه قرار بگیرند و در طول درمان بررسی شوند.

عوامل پیش آگهی منفی برای تعهد به مصرف دارو

  • دانش ناکافی نسبت به بیماری HIV

  • انکار، اضطراب، یا افسردگی

  • مصرف الکل یا مواد مخدر

  • فقر اجتماعی

  • بیمه درمانی ناکافی

  • تعداد داروهای تجویزی یا قرص ها در روز

  • بسامد دوزها

  • نیاز به دوزبندی سرسختانه

  • وجود عوارض جانبی یا مسمومیت های دراز مدت

  • روابط ضعیف درمانگر - بیمار