موضوع: درمان

درمان ضد رترو ویروسی عفونت اچ آی وی

درمان ضد رترو ویروسی عفونت اچ آی وی

توصیه های مدیریت عفونت HIV با توجه به پیشرفت های روش های آزمایشگاهی که نظارت بر فعالیت ویروس را تقویت کرده اند متحول شده است از جمله: در دسترس بودن داروهای ضد رترو ویروسی بیشتر و اطلاعات بیشتر در زمینه عوارض درازمدت آنها. محل های ذخیره آناتومیک (مغز و دستگاه تناسلی) و فیزیولوژیک (لنفوسیتهای CD4 نهفته) HIV با داروهای موجود ریشه کن نمی شود. بنابراین هدف از درمان ضد رترو ویروسی رسیدن به بیشترین اندازه سرکوب ویروسی برای بیشترین زمان ممکن است تا فعالیت دستگاه ایمنی بازیابی و تقویت شود.

 بر پایه راهنماهای منتشر شده، درمان ضد رترو ویروسی در شرایطی سفارش می شود که بیمار نشانه دار باشد (از یک بیماری فرصت طلب تا ابتلای آشکار به HIV)، شمارش سلول CD4 کمتر از 200 تا 350 سلول در میلی متر مکعب داشته باشد یا باردار باشد. مزیت بالینی درمان در کارآزمایی بالینی برای کسانی نشان داده شده است که کمتر از 200 سلول CD4 در میلی لیتر مکعب دارند ولی بسیاری از درمانگران، درمان را در حد 350 سلول در میلی متر مکعب پیشنهاد می کنند. درمان ضد رترو ویروسی را می توان در نظر گرفت اگر شمارش سلولی بیماران بالای 350 باشد و بار ویروسی بالای 55000 نسخه در میلی لیتر، سندروم تغییر سرمی HIV یا ابتلای تازه (کمتر از 6 ماه) به HIV مطرح باشد.

پیش از آغاز درمان ضد رترو ویروسی، عواملی که ممکن است تاثیر منفی در تعهد به مصرف دارو داشته باشند بررسی شوند. عدم مصرف به موقع دوزهای دارویی به طور مرتب رژیم دارویی را بی تاثیر کرده و باعث ایجاد مقاومت دارویی می شود. تمام تلاش باید به کار گرفته شود تا مسایلی مانند مصرف مواد مخدر و الکل و مشکلات روانی بارز که می توانند در تعهد به مصرف مرتب دارو اختلال ایجاد کنند به درستی مورد توجه قرار گیرند. در حال حاضر 20 داروی ضد رترو ویروسی تایید شده به صورتهای مختلف ترکیبی برای درمان عفونت HIV به کار می روند (جدول 1.7). چهار گروه دارویی عبارتند از: مهارکننده های نوکلیوتیدی و نوکلیوزیدی ترانس کریپتاز معکوس (NRTIs and NtRTIs)، مهارکننده های غیرنوکلیوتیدی ترانس کری پتاز معکوس (NNRTIs) مهارکننده های پروتیاز (PIs) و مهار کننده های (PIs)، و مهارکننده های ورود (EIs). رژیم استاندارد آغازین شامل دو دارو از گروه NRTIs و یک دارو NNRTI یا PI است.

درمان ضد رترو ویروسی ایدز

ریتاناویر اغلب به عنوان داروی کمکی در دوزهای پایین برای تقویت حداقل غلظت دیگر داروهای PIs به کار میرود که از طریق مهار متابولیسم آنها و نه به عنوان یک داروی ضد رترو ویروسی در دوز کامل عمل می کند. به طور کلی، رژیم های حاوی سه داروی NRTI به دلیل کاهش تاثیر در مقایسه با روش های دیگر پیشنهاد نمی شوند. (جدول 8.1).

درمان عفونت اچ آی وی