تعاریف و كلیات رفتار جنسی ایمن

تعاریف و كلیات رفتار جنسی ایمن

رفتار جنسی ایمن چیست؟ به چه رفتار جنسی ایمن و به چه رفتار جنسی پرخطر گفته می‌شود؟ آیا رفتار جنسی ایمن وجود دارد؟

تعاریف در دو حیطه تقسیم می‌شوند:

الف-تعاریف مربوط به رفتار جنسی

رابطه جنسی: رابطه جنسی می‌تواند شامل نزدیکیِ مهبلی، نزدیکی مقعدی، دهانی، استمنا و لمس اندام‌های جنسی باشد. هر چند كه طبیعی‌ترین رابطه جنسی نزدیكی مهبلی است.

رابطه جنسی ایمن و بی‌خطر: رابطه جنسی ایمن به هر نوع ارتباط جنسی گفته می‌شود که احتمال انتقال بیماری و یا جراحت از طریق آن به هیچ وجه وجود نداشته باشد. هر گونه لمس پوستی بر روی پوست سالم و بدون خراش، روبوسی و رابطه جنسی انحصاری زن و شوهر در صورتی كه هیچكدام از آنان خارج از ازدواج ارتباط جنسی نداشته و دخیل در رفتار پرخطر نظیر تزریق مشترک نباشند نیز در این دسته قرار می‌گیرد.

رابطه جنسی با خطر متوسط: شامل بوسه‌های طولانی، عمیق و مرطوب (در صورت عدم تبادل خون) و هر گونه رابطة جنسی نفوذی که در از آن به درستی از کاندوم استفاده شود. با فردی كه اطمینان كامل بر سالم بودن او نیست. تنها رابطه‌ای كه می‌توان از سالم بودن فرد كاملاً اطمینان داشت رابطه بین زن و شوهر است.

رابطه جنسی پرخطر: در رابطه جنسی پرخطر احتمال جراحت یا انتقال بیماری زیاد است. هر گونه تبادل خون در روابط جنسی غیرنفوذی و هر نوع رابطه جنسی نفوذی که در آن از کاندوم استفاده نشود یا درست استفاده نشود. پس هر نوع رابطه جنسی با فردی خارج از رابطه زناشویی رابطه پر خطر محسوب می‌شود. در ضمن در صورت ابتلا یكی از طرفین رابطه به اچ آی وی، در صورت عدم استفاده از محافظ حتی در زمانی كه رابطه بین زن و شوهر باشد رابطه پر خطر محسوب می‌شود.

در رابطه جنسی پرخطر بروز رفتارهای زیر انتقال ویروس را تسهیل می‌کند:

- رابطه جنسی نفوذیِ مقعدی بدون کاندوم (به مراتب از رابطه مهبلی پُرخطرتر است).

- نزدیکی در زمان قاعدگی

- مسواک و خلال کردن و نخ دندان کشیدن بلافاصله قبل از نزدیکی

- وجود بیماری های مُقاربتی (با علامت یا بدون علامت)

به یاد داشته باشید که در صورتی که پوست  سالم و بدون خراش باشد تماس پوستی دست با اندام جنسی فرقی با تماس با سایر نقاط بدن ندارد.

رفتارهای جنسی دارای درجات متفاوتی از خطر پذیری است. و در واقع طیفی از رفتار که در یک سوی آن پرهیز کامل و در سوی دیگر، ارتباطات بسیار پرخطر تعریف می‌شود.

ب- تعاریف مربوط به نوع رابطه جنسی

شریک جنسی اولیه: شریک جنسی ثابت که با تواتر مشخصی با او ارتباط جنسی برقرار می‌شود. یکی از نمونه‌های بارز آن روابط زناشویی است.

شریک جنسی ثانویه: شریک جنسی غیرثابت و متغیر که با او ارتباط جنسی برقرار می‌شود. این ارتباط جنسی می‌تواند با یا بدون انگیزه اقتصادی باشد.