تظاهرات گوارشی و چند عضوی بیماری ایدز

تظاهرات گوارشی و چند عضوی بیماری ایدز

ازوفاژیت خود را به صورت دسیفاژی یا اودینوفاژی نشان می دهد که ممکن است ناشی از کاندیدا آلبیکانس، CMV، یا HSV باشد و معمولا از علایم شایع در مراحل پیشرفته بیماری HIV است. علل کمتر شایع نشانه های ازوفاژیال شامل سارکوم کاپوسی و لنفوم است. کولانژیوپاتی ایدز می تواند ناشی از CMV، گونه های کریپتوسپوریدیوم، ارگانیزم های میکروسپوریدیال، ایزوسپوورا بلی، یا MAC باشد که با سطح بسیار بالای آلکالین فسفاتاز همراه است. مبتلایان به عفونت HIV در معرض ابتلا به هپاتیت آ HAV، هپاتیت بی HAB، هپاتیت سی HAC هستند.

همراهی HIV و HAC باعث تسریع در ایجاد سیروز و افزایش مرگ و میر می شود. مسمومیت با دارو (مانند ddl [دیدانوزین] و پنتامیدین) علت اصلی پانکراتیت است. اسهال در میان مبتلایان به HIV شایع است و علت آن معمولا عفونت یا مسمومیت دارویی است. سندورم ضعف و تحلیل وابسته به HIV که از دست دادن بیش از 10 درصد وزن پایه بدن به همراه اسهال مزمن، ضعف و تب در غیاب علت شناخته شده است یکی از تظاهرات اولیه ایدز می باشد. عفونت های فرصت طلب و بدخیمی های CMV و MAC و لنفوم می توانند چند عضو را در بیماران مبتلا به HIV درگیر کنند.