تظاهرات ریوی در مبتلایان به ایدز چیست؟

تظاهرات ریوی در مبتلایان به ایدز چیست؟

عوارض ریوی مهم ترین علت بیماری و مرگ و میر در کسانی است که مبتلا به HIV هستند. از این میان، پنومونی مکتسب از اجتماع شایع ترین است و ناشی از پاتوژنهای معمولی دستگاه تنفسی است. PCP نخستین عفونت فرصت طلب بود که گزارش شد. بیشتر بیماران دچار PCP شمارش CD4 کمتر از 200 سلول در میلی متر مکعب دارند. سل و سل مقاوم به چند دارو (MDRTB) در مبتلایان به ایدز شایع هستند. اگر چه گاهی اوقات MAC و CMV از نمونه های ریه در مبتلایان به بیماری های ریوی ناشی از HIV جدا می شوند، ، به ندرت عامل ایجاد بیماری هستند. سارکوم کاپوسی ریوی و لنفوم هوچکین و غیر هوچکین در ریه به صورت ندول های داخل ریه یا لنفادنوپاتی مدیاستن یا ناف ریه تظاهر پیدا می کند.