فوریت های پزشکی در تیم امداد رسانی سیار

فوریت های پزشکی در تیم امداد رسانی سیار

بعید است کسی از اعضای تیم های امداد رسانی سیار در طول دوره کاری خود با بیماری که دچار مسمومیت ناشی از بیش مصرفی مواد شده است برخورد نداشته باشد. در چنین مواردی دلیل مسمومیت چنانچه قبلا نیز ذکر شد هرچه که باشد علائم یکسانی دارد که شما باید از این علائم مطلع باشید. این علائم عبارتند از:

  • تكلم مختل یا آهسته و كند؛

  • كندی حركات؛

  • عدم تعادل و خواب‌ آلودگی؛ و

  • تهوع و استفراغ

در چنین شرایطی هرگز بیمار را ترک نکرده و سعی کنید تا به او کمک کنید.

توجه داشته باشید که  بروز علائم زیر به معنی این است که  وضعیت فرد بسیار خطرناك بوده و باید سریعا به اورژانس انتقال داده شود:

  • مردمك‌های چشم كوچك شده‌اند (مثل ته سنجاق)

  • تنفس سطحی و كم

  • خواب‌آلودگی بسیار شدید و بیدار نشدن از خواب با تحریك؛ و

  •  كاهش سطح هوشیاری

در چنین شرایطی خونسردی خود را حفظ نموده، راه های هوایی او را کنترل کنید (دهان بیمار با چیزی مثل دندان مصنوعی بسته نشده باشد)، با اورژانس تماس گرفته، بیمار را به پهلوی چپ خوابانده، زانوی راست او را خم کنید و دست راست او را روی دست چپش بگذارید.