پاورپوینت روش های آموزش و ارتباط

پاورپوینت روش های آموزش و ارتباط

شما در این پاورپوینت با مباحث آموزش، برنامه ریزی آموزشی، روش های آموزش و ارتباط آشنا خواهید شد. در ادامه به عناوین زیر نیز پرداخته میشود:

1- تعریف برنامه آموزشی

2- مراحل برنامه ریزی آموزشی

3- تعریف ارتباط

4- اجزای فرآیند ارتباط

5- خصوصیات پیام

6- انواع آموزش

7- اهداف آموزش

8- یادگیری

9 -حیطه های یادگیری