گروه‌های هدف برنامه پیشگیری از ایدز

گروه‌های هدف برنامه پیشگیری از ایدز

1. عموم جامعه

همه افراد جامعه در معرض خطر انتقال ویروس هستند. در ایران موج اول بیماری در بیماران هموفیل رخ داد، موج دوم درگروه‌های با رفتار پرخطر مثل معتادان تزریقی اتفاق افتاد. اما در صورت بی‌توجهی، موج سوم در كسانی اتفاق می‌افتد كه رفتار ناسالم جنسی دارند و در صورت عدم پیشگیری، آنگاه خطر می‌تواند عموم جامعه را تهدید كند.

2.  گروه‌های در معرض خطر

این گروه‌ها شامل افرادی است كه رفتارهای پرخطر مثل تزریق مواد ندارند اما به دلایل مختلف از جمله محیط زندگی و خانواده، سنین خاص، دوری از والدین و... در معرض انجام رفتارهای پُرخطر می‌باشند. جوانان، دانشجویان، فرزندان افراد سوء‌مصرف‌كننده مواد و... از جمله افرادی هستند که هنجارهای رفتاری آنان در حال شکل‌گیری می‌باشد و با مداخله مؤثر در این گروه می‌توان از شروع رفتارهای پرخطر پیشگیری نمود.

زنان حتی در جوامع پیشرفته بیشتر در معرض خشونت و سوءاستفاده جنسی قرار دارند. آنان بیشتر در معرض عمل جنسی محافظت نشده هستند. تجاوز و آمیزش جنسی در شرایط تهدید واجبار برای زنان مكرراً گزارش می‌شود.

از آن گذشته اندام جنسی زنان به دلیل شكل خاص، سطح مخاطی وسیع‌تر و داشتن لایه مخاطی نازكِ بیرونی باعث انتقال بهتر ویروس‌ها و میكروب‌ها می‌شود.

همچنین در اغلب زنان به دلیل دسترسی كمتر به آموزش، خدمات مراقبت و سلامت، و دیگر خدمات اجتماعی و اقتصادی، به درمان عفونت‌های مقاربتی توجهی نمی‌شود كه موارد فوق باعث افزایش خطر انتقال اچ آی وی می‌گردد.

3.  گروه‌های دارای رفتارهای پرخطر

این افراد کسانی هستند که هم اکنون رفتار یا موقعیت پرخطر دارند مثل معتادان تزریقی و همسرانشان، افراد با رفتار جنسی پرخطر، همسران افراد مبتلا به اچ آی وی، مبتلایان به بیماری‌های مقاربتی و کسانی که رفتار جنسی غیرایمن دارند. با مشاورة صحیح و آموزش‌های مؤثر می‌توان در این دسته از افراد تغییرات رفتاری ایجاد کرد تا احتمال انتقال این بیماری‌ها کمتر شود. بدیهی است که مشاوره و آزمایش داوطلبانه (VCT) و کنترل به موقع بیماری نقش به سزایی در پیشگیری از انتقال ویروس از افراد تازه مبتلا به افراد سالم دارد.

4.  بیماران و كسانی كه با افراد مبتلا به اچ آی وی زندگی می‌کنند.

اخیراً در برنامه‌های پیشگیری مثبت به این گروه اهمیت ویژه‌ای داده می‌شود. به این معنی که با حمایت و مراقبت از بیماران و افراد اچ آی وی مثبت و با مشاوره صحیح به آنان، علاوه بر توانمندسازی و بهبود كیفیت زندگی بیماران، می‌توان از گسترش ویروس در بین افراد سالم نیز پیشگیری نمود.