آشنایی با انواع مواد روانگردان

آشنایی با انواع مواد روانگردان

مواد روانگردان به زبان ساده مواد مختلفی هستند که باعث تغییر در فکر، رفتار یا روان افراد بشوند. موادی نظیر مخدرها، خواب‌آورها، توهم‌زاها، محرك ها، مواد استنشاقی كه مورد سوء مصرف قرار می گیرند و زیان‌آور هستند. شایعترین های هر گروه  را می توانید در جدول زیر ببینید:

ردیف

خانواده

اسامی مواد شایع

1

مخدرها

تریاک، شیره، سوخته، هروئین، کراک ایرانی، مورفین، کدئین

2

خواب آورها

قرص های دیازپام، لورازپام، کلونازپام

3

توهم زاها

ال اس دی، حشیش، اکستازی*

4

محرک ها

متامفتامین (شیشه)، قاطر(خاط)، نمک، حمام، اکستازی*

5

مواد استنشاقی

چسب، بنزین، استون

*: بعضی از مواد دارای تاثیرات مختلف بوده و در گروه های مختلفی می توانند طبقه بندی شوند

مواد روانگردان مشخصات زیر را دارند:

  • سیستم عصبی مركزی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

  • وابستگی جسمی یا جسمی/ روانی به وجود می‌آورند.

  • در حین مصرف آنها تحمل به مصرف به وجود می‌آید.

  • تأثیرات نامطلوب و زیان بار در سلامت و عملكرد اجتماعی دارند.

اعتیاد را می‌توان به صورت وابستگی (جسمی/ روانی) به ماده‌ای تعریف كرد كه این وابستگی با لزوم افزایش میزان مصرف ماده و دفعات مصرف علائم محرومیت (هنگامی كه مصرف قطع می‌شود)، مشخص می‌گردد. حالت وسواس و اجبار در مصرف مواد به علت تمایل به تجربه‌ مجدد حالت‌های ناشی از مصرف مواد (مانند سرخوشی یا نشئگی) یا ترس از به وجود آمدن علائم محرومیت وجود دارد.