کتاب روانپزشکی و روانشناسی ایدز

کتاب روانپزشکی و روانشناسی ایدز

کتاب روانپزشکی و روانشناسی ایدز با هدف آموزش ابعاد، آسیب شناسی و مداخله روانپزشکی و روانشناسی در مبتلایان اچ آی وی و ایدز برای متخصصان روانپزشکی، روانشناسان، مشاوران، پزشکان عمومی، پرستاران و مربیان فعال در این حوزه توسط نویسندگان (کنت سیترون، ماری سی برولت، الکساندر بکت) با تجربه در این کار تالیف شده است. مترجمان از بین کتب مختلف این کتاب را انتخاب و ترجمه کردند.

این کتاب توسط دکتر خدابخش احمدی - رییس مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه بقیه الله- دکتر مجید رضازاده -رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور- و دکتر حمیدرضا توانگر ترجمه شده و در اسفند ماه 93 به چاپ رسیده است. ویژگی مناسب این کتاب جامعیت آن است. در این کتاب بسیاری از ابعاد روانشناختی ایدز در قالب نوزده فصل آمده است. این کتاب به زودی در بخش کتاب ها و مقالات در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.