موضوع: اخبار

تاکید مقامات بهداشتی جهان بر پایان اپیدمی ایدز در نوجوانان

تاکید مقامات بهداشتی جهان بر پایان اپیدمی ایدز در نوجوانان

مقامات بهداشتی بین‌المللی بر لزوم پایان دادن به اپیدمی ایدز در گروه سنی نوجوانان تاکید کردند. سران جهان، مقامات بهداشتی و کارشناسان بین‌المللی در دفتر برنامه مقابله با ایدز سازمان ملل، یونیسف و همچنین شرکا و همکاران آنها در یک طرح عمل جدید با عنوان «همه را در نظر بگیرید» تاکید کردند که نوجوانان نیز باید در برنامه‌های مقابله با اپیدمی ایدز گنجانده شوند.

این مقامات و سازمان‌های مسئول در واکنش جهانی به پایان بخشیدن به اپیدمی ایدز خاطر نشان کردند: در حالی که پیشرفت‌های مهم و چشمگیری تقریبا در هر منطقه از جهان برای مقابله با ویروس ایدز و شیوع این بیماری صورت گرفته اما نوجوانان در بسیاری از این برنامه‌ها نادیده گرفته می‌شوند و آن طور که باید از مزایای اجرای برنامه‌های همگانی و جهانی مقابله با شیوع ایدز بهره‌مند نمی‌شوند.

اپیدمی ایدز در بین نوجوانان

ایدز در نوجوانان

آمار نشان می‌دهد ایدز به عامل اصلی مرگ و میر نوجوانان در آفریقا و دومین عامل مرگ و میر این گروه سنی در سراسر دنیا تبدیل شده است. از هر چهار کودک و نوجوان زیر 15 سال فقط یک نفر به درمانی ضدبازگشت ویروس ایدز دسترسی دارد و در حالی که نرخ مرگ و میر ناشی از این بیماری در تمام گروه‌های سنی رو به کاهش است، این روند نزولی ها در بین کودکان و نوجوانان 10 تا 19 سال مشاهده نمی شود. به علاوه این آسیب پذیری در میان دختران نوجوان در منطقه آفریقای سیاه به مراتب بیشتر و نگران‌کننده‌تر است. مقامات بهداشتی جهان امیدوارند با ارائه طرح عمل جدید این گروه سنی نیز از مزایای برنامه‌های مقابله با شیوع ایدز به اندازه سایر گروه‌ها در جوامع و کشورهای مختلف بهره‌مند شوند.

جلسه سران جهان در سازمان ملل

به نقل از خبرگزاری ایسنا