موضوع: اخبار

انتخاب ایران به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا

انتخاب ایران به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا

جمهوری اسلامی ایران در انتخابات هیات مدیره جهانی گلوبال فاند بالاترین رای را به دست آورد و به عنوان نماینده منطقه مدیترانه شرقی در هیات مدیره جهانی گلوبال فاند (صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا) انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وب دا)؛ دکتر محسن اسدی لاری مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کاندیداهای عضویت در هیات مدیره جهانی گلوبال فاند موفق شد به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، بالاترین رای را به عنوان نماینده منطقه مدیترانه شرقی به دست آورده و به عنوان عضو هیات مدیره جهانی گلوبال فاند منصوب شود.

گفتنی است: صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا (گلوبال فاند) با منابع مالی قابل توجه، به عنوان یکی از مهمترین موسسات بین المللی مبارزه با بیماریها، از جایگاه ویژه ای در مدیریت جهانی سلامت برخوردار است و نقش اصلی را در مبارزه جهانی با ایدز بر عهده دارد.