راهنمای آموزشی ارائه خدمات تیم سیار برای زنان

راهنمای آموزشی ارائه خدمات تیم سیار برای زنان

کتاب راهنمای آموزشی ارائه خدمات تیم سیار برای زنان

 امروزه دیگر همه پذیرفته اند که در برنامه های پیشگیری از ایدز، برای زنان برنامه های ویژه می باید طراحی کرد و جایگاه خاصی برای آن قائل شد. زنان هم در رفتارهای مرتبط با مواد و هم در رفتارهای پرخطر جنسی از انگ و تبعیض مضاعف رنج می برند و از همین رو دسترسی و ارائه خدمت به آنها بسیار سخت تر از مردان است.  در این میان تفاوت های جسمی و وضعیت اندام های تناسلی نیز زنان را برای ابتلا به اچ آی وی مستعدتر کرده است. پس زنان آسیب پذیری بیشتری دارند به دلایل زیر؛

موقعیتهای جنسی و در معرض بودن برای عمل جنسی بالقوه محافظت نشده 

زنان حتی در جوامع پیشرفته بیشتر در معرض خشونت و سوء استفاده جنسی قرار دارند. آنان بیشتر در معرض عمل جنسی محافظت نشده قرار دارند و تجاوز آمیزش جنسی در شرایط تهدید واجبار برای آنان مكرراً اتفاق می افتد. اندام جنسی زنان به دلیل شكل خاص و سطح مخاطی وسیع تر و داشتن لایه مخاطی نازك روی آن باعث انتقال بهتر ویروس ها و میكروب ها می شود.

همچنین در اغلب زنان به دلیل دسترسی كمتر به خدمات مراقبت و سلامت، آموزش و دیگر خدمات اجتماعی و اقتصادی به درمان عفونتهای مقاربتی توجهی نمی شود كه این موضوع باعث افزایش خطر انتقال HIV می گردد. انسان امروزه با شناخت دقیق عوامل بیماری و چگونگی گسترش آن ، راههای پیشگیری از بیماری ها را هم شناسایی نموده و با شناخت راههای پیشگیری و بكار بردن آن می تواند قبل از ایجاد بیماری آن را كنترل نموده و از شیوع بیماری در جامعه جلوگیری نماید. 

بیماری ایدز كه از سه دهه پیش شروع شده و به سرعت در حال گسترش در همه جهان است، یك بیماری عفونی محسوب می گردد كه راههای انتقال منحصر به فرد این بیماری، آن را از سایر بیماریهای عفونی متمایز می نماید. انتقال از راه ارتباطات جنسی محافظت نشده، خون، آلات تزریق و ... باعث می شود تا این بیماری جزء بیماریهای رفتاری طبقه بندی گردد. بنابراین راههای پیشگیری از این بیماری عفونی هم بصورت ویژه بوده و با تغییر رفتار میسر خواهد بود.

این راهنمای آموزشی ویژه اعضای تیم های امداد رسانی سیار وابسته به مراکز کاهش آسیب سازمان بهزیستی کشور بوده و در چهار فصل تهیه شده است که هر کدام بخش های مربوط به خود را دارند.

در دو بخش نخست شما با کلیاتی درباره اعتیاد و ایدز آشنا می شوید. در بخش سوم شما مهارت های لازم برای فعالیت در حیطه تیم های امداد رسانی سیار را بسته به گروه هدف خود که مردان یا زنان باشند فرا می گیرید. بخش آخر شامل فرم هایی است که شما در حین فعالیت باید برای ثبت مستند سازی و گزارش دهی فعالیت خود تکمیل کنید.

نگارش: دکتر سید رامین رادفر، دکتر مجید رضازاده، دکتر کامبیز محضری

کارشناس و ناظر: شهناز شیبانی