احتمال سرایت اچ آی وی در هر بار آمیزش بدون کاندوم

احتمال سرایت اچ آی وی در هر بار آمیزش بدون کاندوم

ویروس اچ آی وی (HIV) از طریق مایع منی (همچنین مایعی كه قبل از منی خارج می‌شود) و ترشحات دستگاه تناسلی زنان و خون افراد مبتلا به آن منتقل می شود و افرادی كه با این ترشحات چه از طریق ارتباط با همجنس و چه از طریق ارتباط جنسی تماس پیدا كنند دچار عفونت اچ آی وی (HIV) می گردند. وجود بیماریهای مقاربتی مثل سوزاك، سیفلیس و همچنین زخمهای دستگاه تناسلی خطر آلودگی را چند برابر خواهد كرد.

امکان سرایت اچ آی وی

به طرف مقابل

زن مبتلا

مرد مبتلا

لیسیدن آلت مرد (با یا بدون انزال)

خیر

بلی

لیسیدن ناحیه تناسلی

خیر

(مگر در دوره خونریزی ماهیانه)

خیر

 

احتمال سرایت اچ آی وی در هر بار آمیزش بدون کاندوم

از زن مبتلا به مرد ختنه نشده

از مرد مبتلا به زن

لیسیدن آلت مرد

وجود ندارد

کمتر از 1 در ده هزار

لیسیدن ناحیه تناسلی زن

وجود ندارد

وجود ندارد

آمیزش واژینال

8 در ده هزار

11 در ده هزار

آمیزش مقعدی

11 در ده هزار

138 در ده هزار (به زن یا مرد)

آمیزش مقعدی (بدون انزال داخل آن)

11 در ده هزار

61 در ده هزار (به زن یا مرد)

ختنه خطر سرایت از آمیزش واژینال به مرد را نصف و خطر سرایت به زن را یک پنجم می کند

در دوره عفونت حاد اولیه امکان سرایت به دیگران بیش از 7 برابر است

اگر فرد مبتلا تحت درمان ضدویروسی باشد خطر سرایت 12 تا 20 برابر کم می شود