عفونت های تب خال تناسلی

عفونت های تب خال تناسلی

تب خال تناسلی یک عفونت مزمن و مادام العمر است که توسط ویروس های هرپس ایجاد می گردد. در بسیاری از موارد علایم خفیف است و تشخیص داده نمی شود. اغلب موارد انتقال هرپس توسط این افراد رخ می دهد. در اولین ابتلا فرد دچار تاول های کوچک و دردناکی در آلت می شود که با تورم دردناک در کشاله ران و تب و لرز همراه است. در هنگام عود هم تاول می شود ولی تعداد آنها کمتر است و با تب و لرز و تورم دردناک غدد لنفاوری کشاله ران همراه نیست.