موضوع: اخبار

18 درصد معتادان کشور دارای ویروس ایدز هستند

18 درصد معتادان کشور دارای ویروس ایدز هستند

رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی گفت: 18 درصد معتادان کشور دارای ویروس ایدز هستند. به گزارش ایرنا، «مجید رضازاده» روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز طرح کارزار رسانه ای پیشگیری از سوء مصرف شیشه در قم از 14 الی 20 دی ماه افزود: معتادین دارای آسیب های اجتماعی بسیاری از جمله ویروس ایدز هستند که وضعیت آنها توسط باشگاه مثبت مورد پیگیری قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: با رصد آسیب های اجتماعی هشت سال گذشته، سازمان بهزیستی اعلام کرد که موج سوم ویروس ایدز در کشور به راه خواهد افتاد و این پیش بینی در جامعه نمایان شد. وی با اشاره به اینکه در سطح کشور دو هزار و 300 مرکز و تیم مداخله با اعتیاد وجود دارد گفت: افرادی که به این تیم ها مراجعه کرده اند و توانسته اند بهبود پیدا کنند 500 هزار نفر هستند.

رضازاده افزود: از این تعداد مراکز مداخله با اعتیاد 500 مرکز به صورت درمان سرپایی خدمات ارایه می کند در حالی که ترک اعتیاد از طریق سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرایی می شود. رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی ادامه داد: 880 کمپ ترک اعتیاد، 250 تیم سیار از بهبود یافتگان اعتیاد، 50 مرکز شبانه و یکهزار و 300 مرکز ارایه مشاوره به معتادین و راهکارهای ترک در سراسر کشور وجود دارد.

وی با اشاره به آگاه سازی خانواده ها از مواد اعتیاد آور صنعتی گفت: خانواده ها باید از طریق رسانه های جمعی و آموزش بتوانند اطلاعات خود را افزایش دهند و در صورت مشاهده آثار مصرف مواد در فرزندان اقدام کنند. رضازاده همچنین با اشاره به ویژگی های طرح کارزار رسانه ای پیشگیری از سوء مصرف شیشه در قم افزود: این طرح همزمان با پنج استان دیگر در حال اجرا است که با این طرح سطح آگاهی مردم را درمورد مصرف مواد مخدر شیشه بالا می بریم.

وی اظهار داشت: نقش رسانه های جمعی در آگاه سازی خانواده ها موثر است لذا این طرح با ارایه بروشورهای آموزشی و اطلاعاتی در خصوص عواقب مصرف شیشه توسط پایگاه های مراکز بهزیستی استان ها ارایه می شود.  طرح کارزار رسانه ای پیشگیری از سوء مصرف شیشه در قم همزمان با پنج استان کشور از 14 الی 20 دی ماه با توزیع بروشورهایی در خصوص معرفی مواد صنعتی شیشه و عواقب سو مصرف توسط 50 پایگاه بهزیستی در سطح استان و توابع آغاز شده است.