ایدز چه تفاوتی با بقیه‌ی بیماری‌ها دارد؟

ایدز چه تفاوتی با بقیه‌ی بیماری‌ها دارد؟

عامل ایدز شناخته شده و راه های انتقال آن نیز معلوم است. تنها مخزن ویروس عامل ایدز انسان است و مخزن دیگر بیماری ها (مثل حیوانات، پرندگان، آب، خاك و...) در انتقال آن نقشی ندارند. با این اوصاف این بیماری باید به راحتی قابل كنترل باشد اما تاكنون به دلایل زیر كنترل نشده است:

  1. راه های انتقال این بیماری، آن را جزء بیماری های رفتاری طبقه بندی می‌نماید و چون تغییر رفتار مشكل است كنترل این بیماری نیز مشكل می‌باشد. 

  2. رفتارهای فوق جزء رفتارهای خصوصی انسان هاست. بنابراین صحبت راجع به آنها مشكل است و به راحتی انجام نمی‌شود، بنابراین اختلالات رفتاری فوق به راحتی قابل درمان نیست.

  3. زمانی كه ایدز شناسایی شد، به دلیل راه های خاص انتقال و نیز مرگ و میر شدید ناشی از آن، به عنوان یك بیماری مهلك و یك ننگ اجتماعی شناخته شد.

  4. ایدز دارای دوره نهفته‌ی طولانی است. در این دوره، بیماری علامتی ندارد تا به وسیله‌ی آن شناخته شود و حتی فرد مبتلا هم ممكن است نداند كه به این بیماری مبتلا است؛ پس در این دوره‌ی طولانی می‌تواند بیماری را به دیگران منتقل نماید. این ویروس در خون، شیر و ترشحات جنسی مرد و زن مبتلا وجود دارد و هنگامی به فرد دیگری منتقل می‌شود كه این ترشحات به مقدار كافی به بدن فرد سالم برسد. 

راه های انتقال آن رابطه‌ی جنسی محافظت نشده، تماس بدون محافظ با خون فرد آلوده، سرایت از مادر به كودك در دوران جنینی، زایمان و یا در هنگام شیردهی، استفاده از محصولات خونی یا بافت آلوده و تزریق آلوده می باشد. همه‌ی این موارد وقتی باعث بیماری می‌شوند كه ‌یك طرف رابطه مبتلا به ویروس باشد در غیر این صورت این ویروس به تنهایی در اثر این رفتارهای پرمخاطره تولید نمی‌گردد. این ویروس بدون انتقال از فرد آلوده، نمی‌تواند خود به خود در بدن انسان تولید شود.