موضوع: اخبار

روبان قرمز سردر کاخ سفید در روز جهانی ایدز

روبان قرمز سردر کاخ سفید در روز جهانی ایدز

به مناسبت روز جهانی ایدز پیامی از جانب رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است. متن پیام به این شرح است: ما در جوامع مان در سرتاسر کشور و نیز در جهان، به پیشرفت خارق العاده ای در مبارزۀ جهانی علیه اچ آی وی / ایدز توفیق یافته ایم. تنها در سه دهه پیش، هنگامی که ما فقط از تلفات ناشی از ایدز آگاهی داشتیم، مبتلایان به اچ آی وی برای این که با آنها با کرامت و همدردی رفتار شود می بایست مبارزه می کردند، و از هنگام گزارش نخستین موارد ابتلاء به ایدز، ده ها میلیون تن از مردان و زنان پرتحرک جان خود را به این ویروس مرگبار باخته اند. امروز ما معنای زیستن با اچ آی وی / ایدز را تغییر داده ایم.

اکنون شیوه های مؤثر تر پیشگیری، درمان و مراقبت، جان میلیونها تن را نجات می بخشند و در عین حال آگاهی در ارتباط با این موضوع به نقطۀ اوج خود رسیده و پژوهش ها افزایش یافته اند. در این روز جهانی ایدز، ما گرد هم می آییم تا همۀ کسانی را که تحت تأثیر اچ آی وی / ایدز قرار داشته اند گرامی بداریم و از پیشرفتهای نویدبخش در زمینۀ بهداشت عمومی و دانش که ما را به یک نسل رها از ایدز نزدیکتر ساخته اند قدر شناسی کنیم.

از آغاز دوران تصدی من تا کنون، تعداد بیشتری از مبتلایان به اچ آی وی از وضعیت خود آگاهی یافته اند و توانسته اند به مراقبت های اساسی که بهبود بخشیدن به سلامت آنها، طولانی تر ساختن زندگی شان و جلوگیری از انتقال ویروس به دیگران را امکان پذیر می سازند، دسترسی پیدا کنند. دولت من در محدود ساختن موارد جدید ابتلاء و کاستن از تبعیضات و نابرابری های مرتبط با اچ آی وی گامهای بزرگی برداشته است و ما فهرست انتظار را برای برنامۀ کمک دارویی به ایدز تقریبا حذف کرده ایم. برای بسیاری، از طریق آزمایش و دسترسی به درمان درست برای مرضی که یک زمان به منزلۀ حکم مرگ بود فرصت خوبی در برخورداری از یک زندگی سالم و مولد فراهم آمده است.

علیرغم این دستاوردها، شماری بیش از اندازه زیاد از مردم مبتلا به ایدز / اچ آی وی، بویژه جوانان آمریکایی، هنوز نمی دانند که به این بیماری آلوده شده اند، شماری بیش از اندازه زیاد از جوامع، ازجمله مردان همجنسگرا و دوجنسگرا، آفریقایی آمریکایی ها و هیسپانیک ها به گونه ای خارج از تناسب در معرض این بیماری قرار دارند و شماری بیش از اندازه زیاد از افراد همچنان بار تبعیض و ننگ را به دوش می کشند. کارهای بیشتری باقی مانده که باید انجام گیرند و دولت من در تعهد خود به شکست دادن این بیماری همچنان ثابت قدم است.

ما با برخورداری از رهنمود ارائه شده در راهبرد ملی اچ آی وی/ ایدز خودمان، در جهت بنا نهادن جامعه ای که در آن هر شخصی، صرفنظر از هویت وی و اینکه چه کسی را دوست دارد به مراقبت های نجاتبخش زندگی دسترسی داشته باشد، تلاش می کنیم. قانون مراقبت پزشکی ارزان قیمت شرکتهای بیمه را از امتناع از دادن پوشش به سبب وجود شرایط قبلی، مانند اچ ای ی /ایدز منع می کند و مقرر می دارد که اکثریت برنامه های مراقبت درمانی آزمایش برای اچ آی وی را بدون در برداشتن هزینه برای افراد بین 15 تا 65 سال و دیگرانی که در معرض افزایش خطر هستند، پوشش دهند.

ما فرصت ها را به منظور پژوهش های نوآورانه و تحول آفرین گسترش داده ایم و به سرمایه گذاری درنوآوری را به منظورتولید واکسن و یافتن درمان ادامه می دهیم. و در این تابستان دولت من به منظور درک بهتری از موفقیت ها و چالش های کسانی که در سطح محلی و ایالتی با اچ ای وی مبارزه می کنند، یک رشته جلسات استماع در سرتاسر کشور برگزار کرد.

در برابر یک بیماری که دامنۀ شیوع آن از مرزهای ما به مراتب فراتر می رود، ایالات متحده به هدایت جهان در مبارزه علیه اچ آی وی /ایدز و حصول اطمینان از این که هیچ کس در پشت سر رها نشده متعهد است. هرسال صدها هزار مرد و زن جوان به اچ آی وی آلوده می شوند و ما برای دسترسی و کمک به آنها و به هر جامعه ای که نیازمند کمک باشد، تلاش می کنیم. به عنوان بخشی از برنامۀ امداد اضطراری رئیس جمهوری برای ایدز، بیش از 7 میلیون از مبتلایان به اچ ای وی در سراسر جهان از درمان ضد بازگشت ویروس بهره مند هستند که این میزان چهار برابر رقم آغاز تصدی دولت من است. در کشورهای سرتاسر جهان ابتکارات ما موجبات بهبود زندگی زنان و دختران را فراهم می آورند، به درمان های نجات بخش برای کودکان سرعت می بخشند و از جوامع سالم و نیرومند حمایت می کنند.

ما به عنوان یک کشور تعهدی تزلزل ناپذیر سپرده ایم که بیماری همه گیر اچ ای وی را در هم بشکنیم و پیشرفتی که شاهدش هستیم نتیجۀ کار افراد بیشماری بوده که داستان های خود را به اشتراک نهاده و نیروی خود را در اختیار گذاشته اند و هدایت مبارزه را برای نجات دیگران از اضطراب حاصل از این بیماری به عهده گرفته اند. امروز ما همۀ کسانی را که در نبرد با اچ ای وی /ایدز جان باخته اند به یاد می آوریم و از کسانی که برای گرامیداشت خاطرۀ آنها تحرک آفریده و سازمان دهی کرده اند قدرشناسی می کنیم. در چنین روزی بگذارید ما خود را از نو وقف ادامۀ کارمان کنیم تا روزی فرارسد که بدانیم امکان این که هیچ کودکی ناگزیر از شناختن رنج ناشی از اچ ای وی /ایدز نیست و زندگی هیچکس به وسیلۀ این ویروس محدود نمی شود، وجود دارد.

اکنون، بنا بر این مراتب، من باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحدۀ آمریکا به موجب اختیاراتی که قانون اساسی و قوانین ایالات متحده به من تفویض کرده اند روز اول دسامبر 2014 را به عنوان روز جهانی مبارزه با ایدز تعیین می کنم. من از فرمانداران ایالات و از مقامات مشترک المنافع پورتوریکو و دیگر سرزمین هایی که در قلمرو قضایی ایالات متحده قراردارند و نیز از مردم آمریکا مصرانه می خواهم تا با فعالیت های مناسب در گرامیداشت خاطرۀ کسانی که به سبب ایدز جان باخته اند به من بپیوندند و از کسانیکه با این بیماری زندگی می کنند پشتیبانی به عمل آورند و برای آنان وسایل آسایش فراهم سازند.

در گواهی مراتب بالا، به این وسیله در این روز بیست و هشتم نوامبر در سال 2014 مسیحی و دویست سی و نهمین سال استقلال ایالات متحده آمریکا امضای خود را پای این سند می گذارم.