موضوع: اخبار

محقق ایرانی‌؛ برترین پژوهشگر HIV و ایدز هلند شد

محقق ایرانی‌؛ برترین پژوهشگر HIV و ایدز هلند شد

دکتر رامین صرّامی فروشانی محقق مرکز تحقیقات پزشکی‌ مولکولی و ایمنولوژی دانشگاه آمستردام به عنوان برترین محقق جوان HIV و ایدز هلند توسط مؤسسه NCHIV معرفی‌ گردید. کنگره NCHIV مهمترین رویداد علمی‌ هلند در زمینه  پژوهشهای پایه و بالینی در مورد عفونت به HIV و بیماری ایدز است که برترین متخصصین و پژوهشگران هلندی به همراه  چهره‌های شخیص جهانی‌ در آن شرکت کرده و جدید‌ترین یافته‌های خود را در زمینه مطالعات پایه در باب بیماری زایی HIV, پیشگیری و درمان آن ارایه میکنند.

کنفرانس بسیار رقابتی بوده از بین مقالات پژوهشهای تخصصی  تنها تعداد  محدودی از بهترین‌ها انتخاب گردیده که اکثریت این پذیرفته شدگان نیز تنها امکان ارایه نتایج فعالیت خود را  به صورت پوستر خواهند داشت و فقط تعداد انگشت شماری گلچین شده از برترین مقالات  برای سخنرانی انتخاب گردیده و در نهایت از بین کل پژوهشهای در حال انجام در زمینه HIV و ایدز، برترین پژوهش توسط  کمیته‌های تخصصی انتخاب و معرفی‌ میگردد و از اینرو کسب آن‌ به دارنده اعتبار علمی‌ خاصی‌ می‌بخشد.

محقق ایرانی‌؛ برترین پژوهشگر HIV و ایدز هلند شد

امسال، در زمینه پاتوژنز HIV دکتر رامین صرّامی فروشانی به عنوان اولین سخنران از بین تنها چهار سخنرانی‌ انتخاب شده، نتایج تحقیقات خود را ارایه نمود و در نهایت پروژه تحقیقاتی‌ نامبرده به عنوان برترین پروژه (outstanding) در زمینه HIV و ایدز  معرفی‌ گردید و جایزه ویژه را نصیب خود ساخت. نامبرده  موفق شد که با کسب عنوان برترین محقق جوان HIV و ایدز هلند، اولین  جایزه ویژه jope lange را از آن‌ خود سازد.