عناصر الگوی آموزشی - محتوا

عناصر الگوی آموزشی - محتوا

محتوای آموزشی مفاهیم اصلی و پایه‌ای است كه بایستی ارایه شود. این مفاهیم باید به گونه‌ای باشد كه فراگیران بدانند در شرایط محیطی كه قرار می‌گیرند چگونه از آنها استفاده نمایند و اطلاعات از نوعی باشد كه قابلیت تبدیل به عمل، در فضای زندگی و اجتماعی فراگیر را داشته باشد.

برای رسیدن به چنین مفاهیمی، فرآیندی تحت عنوان  اطلاع‌رسانی سلامت مشتری محور وجود دارد كه در آن سؤالاتی مطرح می‌شود كه پاسخگویی به آنها، راهبردی خلاق برای تعیین مفاهیم پایه ایجاد خواهد كرد. استفاده از روش‌های كیفی مثل مصاحبه عمیق و بحث گروهی متمركز با فراگیران اصلی، ابزار مناسبی برای رسیدن به پاسخ سؤالات این فرآیند است. 

سؤالات:

  • فراگیران شما چه كسانی هستند؟

آیا فراگیران شما مردانی با سطح سواد پایین و دارای رفتارهای پرخطرند كه به مراكز گذری مراجعه می‌كنند؟ یا فراگیران شما در محدودۀ سنی 15 تا 24 سال كه تحصیلات در سطح دیپلم دارند و اغلب آنها دربارۀ راه‌های انتقال اچ آی وی از طریق جنسی فاقد اطلاعات لازم‌اند و رفتارهای پرخطر جنسی را تجربه كرده‌اند؟ یا...

برای تهیه مفاهیم اصلی بایستی اطلاعاتی درباره فراگیران وجود داشته باشد. 

مباحث مربوط به پیش‌زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی و جنسیتی فراگیران نیز از مواردی است كه باید به آنها توجه شود.

  • مهم‌ترین منافعی كه از آموزش رفتار سالم عاید فراگیران می‌شود چیست؟

به عنوان مثال پیشگیری از آبسه در معتادان تزریقی یك منفعت مهم در آموزش تزریق سالم می‌باشد

  • بیشترین هزینه‌ای كه برای رفتار مورد نظر باید بپردازند چیست؟

استفاده از كاندوم به عنوان یك رفتار پیشنهاد شده از سوی آموزشگران سلامت می‌تواند باعث از دست رفتن مشتری شود.

  • مانع پذیرش رفتار سالم از سوی فراگیران چیست؟

كم شدن لذت مشتری در مثال فوق یك مانع برای پذیرش استفاده از كاندوم می‌تواند می‌باشد، كه این مانع را با آموزش روش‌های جایگزین می‌توان از بین برد یا كاهش داد.

  • نتایج ناشی از عدم پذیرش رفتار چیست؟

بیماری ایدز نتیجه عدم پذیرش رفتار سالم است. 

فراگیران چه دركی از خطر دارند؟

آیا می‌دانند كه ابتلا به اچ آی وی به‌طور مستقیم با رفتارهای پرخطر در ارتباط است و اگر رفتار پرخطر داشته باشد خطر ابتلا در كمین اوست.

  • فراگیران چه ادراك نادرستی از خطر دارند؟

ادراك نادرست می‌تواند از این قبیل باشد كه فرد فكر می‌كند هركسی حامل اچ آی وی باشد از ظاهر او مشخص خواهد شد.

  • فراگیران از چه زبانی استفاده می‌كنند؟ چه واژه‌هایی به كار می‌برند؟

آشنایی با زبان و اصطلاحات مخاطبان كمك می‌كند كه در تهیه متن از واژه‌های آنان استفاده كنیم و این باعث می‌شود كه فراگیر ما احساس آشنایی با متن بكند و تمایل بیشتری به یادگیری اطلاعاتی داشته باشد، كه به خودش مربوط می‌داند.

  • نیازهای اطلاعاتی فراگیران چیست؟

معمولاً متخصصان برای تهیه متون آموزشی به بررسی منابع علمی پرداخته و از میان آنها سرفصل‌های آموزشی تهیه می‌كنند. این روش تا یك سطحی مناسب بوده و باید بر اساس آن عمل نمود. ولی یك محتوای «مشتری محور» علاوه بر روش فوق، با استفاده از روش‌های كیفی به استخراج نیازهای اطلاعاتی فراگیران از زبان خودشان خواهد پرداخت.

پیام كلیدی:

سعی كنید مطالبی را تهیه كنید كه به درد زندگی فراگیران بخورد و آنها بدانند كه با این مطالب در زندگی روزمره چه بكنند.

عناصر الگوی آموزشی شامل موارد ذیل می شود:

1- محتوا

2- اهداف

3- زمان آموزش

4- وسایل آموزشی

5- روش های فعال آموزشی

6- ارزشیابی