موضوع: اخبار

برنامه جهانی «90 - 90 - 90» چیست؟

برنامه جهانی «90 - 90 - 90» چیست؟

مدیر کشوری دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز (یو ان ایدز) - UNAIDS -، برنامه جهانی «90 - 90 - 90» را در سمینار سراسری ایدز تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، دکتر «فرداد درودی» روز سه شنبه در سمینار سراسری ایدز گفت : این برنامه جهانی با همکاری سازمان ملل متحد و «یو ان ایدز» انجام می شود. وی ادامه داد: سازمان ملل و «یو ان ایدز» قرار است با اجرای این برنامه به سه هدف «آرمانی» اما «قابل دسترسی» در رابطه با کنترل وکاهش مرگ ومیر ناشی از «اچ آی وی / ایدز» تا سال 2020 میلادی برسند.

درودی افزود : قرار است، 90 درصد کسانی که در جهان با «اچ آی وی» زندگی می کنند تا سال 2020 میلادی از ابتلا خود به این عفونت مطلع شوند. همچنین قرار است 90 درصد کسانی که ابتلا آنها به «اچ آی وی / ایدز» تشخیص داده می شود هم درمان «ضد ویروسی مداوم» دریافت کنند. وی گفت: ضمن اینکه سطح ویروس 90 درصد دریافت کننده های درمان ضد ویروسی مداوم نیز کاهش می یابد. درودی افزود: میانگین امید به زندگی درمان مبتلایان «اچ آی وی / ایدز» اکنون حدود 50 سال است این در حالیست که باید امید به زندگی آنها حداقل به 60 سال برسد.

این مقام مسوول در «یو ان ایدز» گفت: مطالعات نشان داده به ازای هر 1 / 1 درصد پوشش درمان این مبتلایان، 1/ 1 درصد هم از بروز موارد جدید ابتلا کاهش می یابد. درودی افزود: اکنون فقط 37 درصد مبتلایان تحت پوشش درمان هستند که این میزان کافی نیست ضمن اینکه میزان پوشش در برخی کشورها کمتر از میزان یاد شده و به 11 درصد می رسد. مدیر کشوری دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز افزود: کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله این کشورها به شمار می آیند که این وضعیت در کودکان، بیشتر است و به شش درصد می رسد.

70 درصد مبتلایان به «اچ آی وی» در آمریکای لاتین از ابتلای خود مطلع هستند

درودی به اطلاع 70 درصد مبتلایان به «اچ آی وی / ایدز» در آمریکای لاتین اشاره کرد و گفت: این کشورها از نظر توسعه ای، وضعیت مشابه ای با کشورهای خاورمیانه دارند، این در حالیست که تعداد کمتری از مبتلایان به «اچ آی وی / ایدز» در خاورمیانه در مقایسه با آمریکای لاتین از ابتلای خود خبر دارند.

مدیر کشوری دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز افزود: در اکثر کشور های آفریقایی نیز هر چند شاخص های اقتصادی آنها کمتر از کشورهای خاورمیانه است اما باز هم مشاهده می کنیم که تعداد مبتلایانی که در آفریقا از بیماری خود آگاه هستند بیشتر از کشورهای خاورمیانه است. وی خطاب به سیاستگذاران «اچ آی وی / ایدز» در ایران نیز تاکید کرد که در برنامه ریزی های خود به چالش هایی که دنیا در مقابله با ایدز مواجه است، توجه کنند.

درودی افزود: اکنون دنیا با چالش هایی همچون مسایل اجتماعی، تنوع هزینه های درمان، ضعف در سیستم های خدمات رسانی و بودجه ای و همچنین اپیدمی (همه گیری) «اچ آی وی/ ایدز» در بین کودکان ونوجوانان مواجه است. وی همچنین با اشاره به تخمین 80 هزار مورد مبتلا در کشور و اینکه فقط حدود 27 تا 28 هزار مبتلا در کشور شناسایی شده اند، تاکید کرد: با توجه به اینکه ایران زیر ساخت های مناسبی برای مواجهه با «اچ آی وی / ایدز» دارد، سیاستگذاران «اچ آی وی» در این کشور باید حتما مشکل وضعیت به ثبت رساندن شمار مبتلایان را برطرف کنند.

ضعف همکاری های بین بخشی، مهمترین مشکل «اچ آی وی» در ایران 

وی مهمترین مشکل «اچ آی وی / ایدز» در ایران را ضعف در همکاری های بین بخشی عنوان کرد. درودی گفت: حداقل بیش از 20 دستگاه به «اچ آی وی» مرتبط هستند این در حالیست که همکاری آنها با همدیگر ضعیف است. وی با بیان اینکه سرنوشت کشورهایی که دچار اپیدمی(همه گیری) «اچ آی وی / ایدز» شده اند، پیش روی ما قرار دارد، افزود: باید از تجربیات این کشورها استفاده کنیم.

مدیر کشوری دفتر برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز گفت: از سوی دیگر در ایران بخش خصوصی و غیر دولتی قوی وجود دارد که می تواند سیاستگذاران را برای کنترل «اچ آی وی» کمک کند که باید از این پتانسیل نیز استفاده شود. نخستین گردهمایی بین المللی و پنجمین سیمنار سراسری ایدز امروز (سه شنبه) در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز شد و روز پنجشنبه پایان می یابد. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد برنامه جهانی 90-90-90 فایل زیر را دریافت نمایید.