تعریف پاتوق

تعریف پاتوق

پاتوق جایی است که مصرف‌کنندگان مواد برای مصرف یا خرید و فروش مواد گرد هم می‌آیند. معمولا یک خرابه یا ساختمان متروک یا جایی دور از چشم مردم و پلیس مانند یک باغ یا کوچه‌ای باریک و بن بست است. تزریق مواد در این مکانها خطر اشتراک یا استفاده از سرنگ‌های دست دوم را زیاد می‌کند. تنها راه دسترسی به این مصرف‌کنندگان معمولا فرستادن گروه‌های سیار و آموزشگران همسان است که به آنها ابزارهای استریل و آموزش کافی بدهند و آنها را تشویق کنند برای خدمات بیشتر به مراکز گذری کاهش آسیب بروند.

در برخی کشورها مکان هایی برای تزریق سالم‌تر در نظر گرفته شده است تا مصرف‌کنندگان مواد دسترسی به وسایل تزریق استریل داشته باشند و با امنیت خاطر مواد خود را تزریق کنند و وسایل مصرفی را به شیوه بهداشتی دفع کنند. گاهی هم فقط دستگاه‌های خودکار قرار داده شده تا وسایل تزریق نو را تحویل بگیرند. 

پاتوق چیست؟

پاتوق معتادان تزریقی