نقش متادون در برنامه های کاهش آسیب

نقش متادون در برنامه های کاهش آسیب

بسیاری از کشورها مراکز ترک اجباری داشتند که دست کمی از زندان نداشت. اما سم‌زدایی دارویی و اقامت اجباری در این مراکز در دراز مدت تأثیری نداشت یعنی میزان بازگشت به مصرف مواد در بین افرادی که از آنجا بیرون می آمدند زیاد بود. درمان جایگزین با متادون راهی است که بدون جداکردن فرد از اجتماع به کنترل مصرف مواد در او می‌پردازد و مزایای زیر را دارد:

  • ایمن است

  • پیامدهای بهداشتی خوب دارد

  • مرگ و میر را کاهش می‌دهد

  • جرم و جنایت را کاهش می‌دهد

  • کارکرد اجتماع را بهتر می‌کند

همچنین شواهد روشنی وجود دارد که کسانی که تحت درمان جایگزین با متادون هستند کمتر به اچ‌آی‌وی دچار می‌شوند. در واقع با این کار امکان تزریق و استفاده از سرنگ مشترک را کم می‌کنیم. درست است که متادون خودش یک ماده مخدر صنعتی است اما در چهارچوب برنامه‌های کاهش آسیب موجب بهتر شدن وضعیت سلامت و پیشگیری از عوارض در مصرف‌کنندگان مواد می‌شود.