موضوع: اخبار

15 درصد معتادان کشور مبتلا به ایدز هستند

15 درصد معتادان کشور مبتلا به ایدز هستند

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: اکنون 15 درصد معتادان مبتلا به ایدز هستند که اگر پیشگیری در حوزه اعتیاد از سوی این سازمان انجام نمی شد، این رقم به 85 درصد می رسید. «مجید رضازاده» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، پیشگیری در سازمان بهزیستی را در سه سطح آگاه سازی، تغییر نگرش و رفتار، درمان و توانبخشی معرفی کرد و افزود: این سازمان در حوزه اعتیاد در نظر دارد به عموم افراد جامعه خدمات ارائه کند، بطوری که با آگاه سازی و تغییر رفتار و نگرش، از آلوده شدن آنها به مواد مخدر جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: در حوزه پیشگیری، 13 میلیون نفر از افراد جامعه از سازمان بهزیستی خدمات دریافت می کنند و سال گذشته افزون بر هشت میلیارد ریال اعتبار در حوزه اعتیاد در سطح پیشگیری هزینه شد. رضازاده ادامه داد: در سطح دوم که جلوگیری از عوارض و درمان آسیب است، دو هزار و 270 مرکز و تیم بازپروری و کنترل اعتیاد فعالیت می کنند که سال گذشته 500هزار معتاد از خدمات آنها استفاده کرده و درمان شدند.

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی، فعالیت های سطح سوم پیشگیری در حوزه اعتیاد را مربوط به کسانی دانست که امکان درمان آنها وجود ندارد. رضازاده افزود: در این سطح سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد، افرادی که تمایل به ترک و درمان ندارند، حداقل از آسیب های اجتماعی محفوظ بمانند، از این رو در این مرحله به فرد معتاد کاندوم و سرنگ استریل داده می شود که در سطح دوم و سوم سازمان بهزیستی سال گذشته 18 میلیارد ریال اعتبار هزینه کرد.

وی با بیان اینکه نقش خانواده در پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جوانان بسیار حائز اهمیت است، افزود: بیماری اعتیاد در بین جوانان خود به خود پدیدار نمی شود، از این رو آگاهی خانواده برای مقابله با این معضل اجتماعی مهم و ضروریست. رضازاده، سرمایه اجتماعی را شاه کلید پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی عنوان کرد و افزود: اگر سرمایه اجتماعی در کشور بالا برود از آسیب های اجتماعی و معلولیت ها پیشگیری خواهد شد.