پاورپوینت شیوه های تزریق ایمن تر

پاورپوینت شیوه های تزریق ایمن تر

در این پاورپوینت با مطالب زیر آشنا خواهید شد:

1- تزریق ایمن تر

2- موادی که عموما  تزریق می شوند

3- خطرات تزریق مواد

4- خطر های رایج

5- پیامدهای تزریق 

6- محل های تزریق

7- چرا باید  وسایل تمیز استفاده شود؟

8- موقعیت های بیش مصرف خطرناک