چگونه خطر سرایت بیماری های آمیزشی را در آمیزش واژینال کاهش دهیم؟

چگونه خطر سرایت بیماری های آمیزشی را در آمیزش واژینال کاهش دهیم؟

امکان سرایت اچ‌آی‌وی از زن به مرد در هر بار آمیزش واژینال حدود 3 در ده هزار و از مرد به زن 11 در ده هزار بنابراین  با این که احتمال سرایت در یک رابطه جنسی خیلی کم است اما صفر نیست!! و حتی مردانی وجود دارند که تنها با یک نزدیکی با زن اچ‌آی‌وی مثبت مبتلا شده‌اند یا زنانی که با یک بار آمیزش با مردان اچ‌آی‌وی مثبت دچار شده‌اند.

کارهای زیر را می توان برای کاهش خطر سرایت بیماریهای آمیزشی در آمیزش واژینال انجام داد:

1- استفاده از کاندوم

2- استفاده از ژل های لغزان کننده

3- پرهیز از انزال داخل واژن

4- پرهیز از خشونت، فشار زیاد و اجبار در آمیزش جنسی

5- وفاداری دوجانبه هر شریک جنسی

نظرات کاربران
اکبر
1399/05/15
این عدد 3 در ده هزار رو در صورت استفاده از کاندم بیان کردین؟
اگر کاندم استفاده بشه احتمال انتقال بیماری صفر میشه؟