موضوع: آزمایش

آزمایش سریع (Rapid test)

آزمایش سریع (Rapid test)

روشهای ساده تری نیز برای تشخیص آنتی بادی وجود دارد که ممکن است در آینده ای نزدیک جایگزین روش الیزا شود. یکی از آنها استفاده از کیتهای تست سریع (Rapid Test) است که در عرض 10 تا 20 دقیقه به جواب می رسد و از نمونه های خون یا بزاق می توانند برای آزمایش استفاده کنند.

از آنجا که شیوع اچ‌آی‌وی در کشور ما کم است ارزش اخباری آزمایش های پادتن کم است بنابراین حداقل دو جواب آزمایش مثبت یا دو جواب منفی برای اطمینان از وضعیت هر فرد لازم است.

در دستورالعمل بالینی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در بخش تشخیص آزمایشگاهی آمده است: «در صورتیکه تست الیزا منفی باشد، شخص ، منفی در نظر گرفته می شوند مگر این که مواجهه احتمالی جدیدی با HIV نامعلوم رخ داده باشد. در صورتی که بیمار مواجهه اخیر (طی 6 ماه اخیر) داشته باشد و نتیجه آزمایش اولیه الیزا منفی باشد، این آزمایش باید بعد از 6 هفته تکرار شود. و اگر نتیجه منفی باشد، در ماه سوم و ششم بعد از مواجهه تکرار شود. پیگیری طولانی تر (12 ماهه) برای افرادی توصیه می شود که مواجهه همزمان از طریق پوست با فرد مبتلا به عفونت همزمان HCV و HIV داشته اند. اگر همه این آزمایشات منفی گزارش شدند می توان بیمار را HIV منفی در نظر گرفت.»

 نکته : از آن رو که پادتن از طریق مادر مبتلا وارد بدن جنین می شود و تا 18 ماهگی در بدن باقی می ماند،  این تست ها برای تشخیص ابتلا درنوزاد متولد شده از مادر مبتلا مناسب نمی باشند.